Szanowni Państwo,

Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego wraz z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie zaprasza na złożenie hołdu Polskim Generałom i innym wybitnym Polakom z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej (1939 – 2021). 

Uroczystość odbędzie się na cmentarzu Notre-Dame w Ottawa-Vanier w sobotę, 18 września 2021, o godz. 14:00. Zbiórka przy bramie cmentarza już od godz. 13:45.

Napad niemiecki i sowiecki w 1939 zmienił los wielu pokoleń Polaków i był przyczyną rozsiania ich po całym świecie. Uczcijmy pamięć tych co oddali swe życie za Ojczyznę i również tych co spoczęli w ziemi kanadyjskiej nie mogąc do Niej powrócić po wojnie.

W tym roku odwiedzimy groby polskich generałów pochowanych na cmentarzu Notre-Dame;

  • gen. dyw. dr Józefa Ludwika Zająca, Ph.D. – we wrześniu 1939 – dowódcy polskiego lotnictwa
  • gen. bryg. inż. Wilhelma Orlik-Rueckemanna – ostatniego dow. KOP w 1939
  • gen. bryg. inż. Stefana Sznuka – dow. lotnictwa Armii ,,Kraków: w kampanii 1939
  • por. inz. arch. Józefa Krzywdy-Polkowskiego – kustosza i obrońcy Skarbów Wawelskich podczas ich wędrówki do Kanady i podczas pobytu w Kanadzie
  • Posła Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP por. ułanów Wiktora Podoskiego
  • Konsula RP w Ottawie Jana Pawlicy, zał. Klubu Polsko-Kanadyjskiego w Ottawie
  • prof. dr hab. por. geografa Bohdana Zaborskiego, współtworcy geografii w Kanadzie i polskiego kręgu naukowego w Kanadzie

Uroczystość odbędzie się pod hasłem

TOBIE OJCZYZNO!

Zapraszamy Polonię a szczególnie młodzież i harcerzy.

Za Zarząd 

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

Prezes

Oskar Halecki Isntitute in Canada

P.S. Biogramy trzech generałów, Posła Podoskiego, Prof. Zaborskiego i Arch. Krzywdy-Polskiego

są zamieszczone na website Instytutu pod zakładką Wybitni Polacyw Kanadzie

na naszym website www.halecki.org.