ZASŁUŻENI POLACY I KANADYJCZYCY POLSKIEGO POCHODZENIA

NOTY BIOGRAFICZNE

 

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie podjął się zadania opracowania not biograficznych zasłużonych Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, którzy działali na różnych polach, z okazji 150-lecia powstania Kanady (1867-2017). Pierwsza grupa not biograficznych obejmuje Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, którzy działali i zmarli w Ottawie w XX w. Zamierzamy rozszerzyć ten projekt uzupełniając listę o Polaków z innych regionów i miast Kanady.

Ottawa, 15 października 2017

Dr. inż. Alexander M. Jabłoński
Prezes
Oskar Halecki Institute in Canada