Rada Programowa Instytutu 2015-2018

Prof. Kazimierz Braun, Ph. D., State University of New York, Buffalo, New York, USA

Ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

Prezes Walter Wiesław Gołębiewski, M.B.A, Światowa Rada Badań and Polonią, Florida, USA

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Tomaszów Lubelski, Polska

Dr. John Lenczowski, President and Founder, Institute of World Politics, Washington, D.C., USA

Prof. Maria Łoś-Podgórecka, Ph.D., University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada

Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

Prof. Ewa Thompson, Ph.D., Rice University, Houston, Texas, USA

Prof. dr hab. Jan Żaryn, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa, Polska