Zarząd

INSTYTUT NAUKOWY IM. OSKARA HALECKIEGO W KANADZIE

Veritas et Ratio

 

PATRON INSTYTUTU

Prof. dr hab. Oskar Halecki
*1891, Wiedeń, Austro-Węgry (Wien, Österreich-Ungarn)
†1973, White Plains, New York, USA

HONOROWI CZŁONKOWIE 

Prof. dr Maria Łoś-Podgórecka (2014)

Professor Thaddeus Gromada, Ph.D. (2015)

Prof. dr med. Stanisław Dubiski (2019)

Prof. dr Andrzej Kurnicki (2022)

 

ZARZĄD  2022-2025

Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng.,

Adjunct Research Professor (Carleton University) – Prezes

Krzysztof Grabkowski, B.A.Sc. (Eng.), P.Eng. – Wice-prezes

Vacat .- Sekretarz Generalny

Mgr Anna Minkiewicz– Skarbnik

Dr inż. Emil Bros – St. Doradca

Dr med. Tadeusz Pierścianowski, MB, BS (London), MRCP, FRCPC, FAAD,

Adjunct Professor (University of Ottawa) – St. Doradca

Mgr inż. arch. Renata Jentys, M.Arch. M. Arch. (Harvard) – Z-ca Skarbnik

Bożena Serafin – Liaison d/s wydawniczych

KOMISJA STATUTOWA

Mgr Maria J. Danielak

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński, P.Eng.

Dr inż. Kamil Stefański, P.Eng.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Mgr inż. Jan Serafin 

Mgr Dorota Lipień, MBA

 

KOMISJA WYDAWNICZA

Mgr Wacław Jabłoński

Mgr inż. Michał Kiełb

Bożena Serafin

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński

KOMISJA ORGANIZACYJNA

TBC