Szanowni Państwo,

Po prawie trzech latach zapraszamy Państwa na 35. Spotkanie Ottawskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego z pokazem polskiego filmu fabularnego  p.t. ,,Wyklęty” w reż. Konrada Łęckiego (105 min.) który odbędzie się w Sali Parafialnej św. Jacka, 201 Lebreton St. N., Ottawa, ON K1R 7H9

w sobotę, 16 lipca, o godz. 19:00 / 6 P.M. EST (po Mszy św. o godz. 17:00).

Wstęp wygłosi: dr Maciej Jabłoński

Film powstał pod patronatem Pana Prezydenta RP dr Andrzeja Dudy i przedstawia tragiczne losy polskiego Podziemia Niepodległościowego po II wojnie światowej. Pokazana jest walka na śmierć i życie tych, którzy nie pogodzili się z nową komunistyczną okupacją Polski.

Podziemie Niepodległościowe, które z bronią w ręku walczyło o wolność, obejmowało różne formacje i organizacje, które zeszły do II podziemia podczas przesuwania się frontu niemiecko-sowieckiego na zachód od 1944 na ziemiach polskich. Do nich należały: oddziały leśne Armii Krajowej (AK), które postanowiły kontynuować walkę z nowym okupantem, oddziały Delegatury Sił Zbrojnych (DSZ), Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW), Konspiracyjnego Wojska Polskiego (KWP), Ruchu Obrony Armii Krajowej (ROAK), a także inne oddziały pozostające w kontakcie z nowopowstałą po wojnie, organizacją Wolność i Niezawisłość (WIN). Istniały też inne formacje, które powstawały samorzutnie i bardziej lokalnie.

W walkach II Podziemia było zaangażowanych łącznie ok. 200 000 osób (żołnierzy i zaplecza). Trudno nawet w tej chwili ocenić ilu z nich zginęło w nierównej walce. Wielu zostało ujętych i po często okrutnych torturach zginęło jeszcze podczas śledztw, część zamordowano na podstawie wyroków komunistycznych sądów (tzw. Wojskowych Sądów Rejonowych – WSR), część zmarła wkrótce po uwolnieniu.

Walczyli z siłami bezpieczeństwa MBP, sowieckiego NKWD, Ludowego Wojska Polskiego (LWP). Wśród tych sił wyróżniała się okrucieństwem formacja zwana Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW), które istniało do końca PRL (mieli granatowe otoki na okrągłych czapkach, wzorowanych na sowieckich). Nie ma wsi, miasta i miejscowości, gdzie by nie dokonywano mordów na członkach II Podziemia.

Cześć i Chwała Bohaterom, którzy często swe jeszcze młode życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny!

Zarząd Oskar Halecki Institute in Canada

SERDECZNIE ZAPRASZAMY