Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniach 9-10 października 2020 w Zakładach Naukowych w Orchad Lake w Michigan, USA, odbędzie się ważna Międzynarodowa Konferencja, urządzona przez Światową Radę Badań nad Polonią i cały zespoł amerykańskich organizacji polonijnych. W trakcie konferencji wykłady wygłoszą m.in. Prezes Walter W. Gołębiewski i Prof. Jan Żaryn. Przewidziany jest również udział m.in. Ministra Jana Dziedziczaka i Marszałka Seniora Sejmu RP Antoniego Maciarewicza.

Tytuł Miedzynarodowej Konferencji:

Udział i rola Polonii amerykańskiej w kształtowaniu stosunków polityczno-społecznych pomiędzy USA i Polską w XX i XXI wieku

Informacja jest na zał. plakacie. Przesyłamy również Program Konferencji w załączeniu.

W trakcie tej konferencji będzie wygłoszony wykład przez dr Aleksandra Macieja Jabłońskiego, prezesa naszego Instytutu,
w piątek 9 Października 2020 o godz. ok. 12-tej w południe.
Tytuł wykładu: Działalność Oskara Haleckiego na emigracji 1940 – 1973 – Szermierz wolności Polski.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału online. Link będzie zamieszczony na website:
https://srbnp.pl/.

Z poważaniem,

dr inż Aleksander Maciej Jabłoński
prezes

Hanna Kępka, B.A.
Sekretarz Generalny

The Oskar Halecki Institute in Canada