Ojciec Stanisław Prokop, OMI (1910 – 1969)

Urodził się 10 lutego 1910 roku w Hajdukach na Śląsku. Roczny nowicjat (1930 – 1931) odbył w Markowicach na Pomorzu, a seminaria duchowne ukończyl w Krobi, Obrze (woj. poznańskie) i Battlefort (Saskatchewan). Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1936 roku w Obrze.

Kanada

Do Kanady przybył w 1936 roku. Posługę kapłańską sprawował w następujących parafiach: św. Ducha (Winnipeg), św. Stanisława (East Selkirk, Manitoba), w Garson (Manitoba), św. Stanisława Kostki (Toronto), św. Jacka Odrowąża (Ottawa), Matki Boskiej Królowej Polski (Toronto) i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (St. Catharines). Podczas posługi duszpasterskiej u św. Stanisława Kostki w Toronto włączył się, z energią i zapałem, w budowę kościoła pod wezwaniem św. Kazimierza.

Był drugim proboszczem parafii św. Jacka Odrowąża w Ottawie, dokąd przyjechał 21 września 1958 roku. Z wielkim poświęceniem kontynuował budowę parafii rozpoczętą przez swojego poprzednika, Ojca Jana Sajewicza.

Kościół został wzbogacony trójkątnym witrażem św. Jacka Odrowąża (projektu inż. Wacława Czerwińskiego) nad głównym ołtarzem i obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej w lewym bocznym ołtarzu, autorstwa Bolesława Rutkowskiego. Prawy boczny ołtarz poświęcono czci Najświętszego Serca Jezusowego. Na ścianach bocznych świątyni umieszczono stacje Drogi Krzyżowej w formie płaskorzeźb wykonanych przez Edwarda Koniuszego, według projektu arch. Romana J. Stankiewicza.

W 1966 roku, dla upamiętnienia Milenium Chrztu Polski odnowiono kościół oraz zakupiono marmurowy ołtarz i dwa pulpity. Podczas obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski w kościele św. Jacka uroczyście powtórzono Śluby Jasnogórskie, złożone przez Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego na Jasnej Górze w Częstochowie.

Ojciec Stanisław Prokop opuścił Ottawę w 1969 roku.

Zmarł w Toronto 12 października 1992 roku.

Bibliografia

Aleksander Maciej Jabłonski, Rys Historii Kościoła i Parafii św. Jacka Odrowąża w pracy zbiorowej 50 lecie Parafii św. Jacka Odrowąża 1957-2007, Ottawa 2007

Historia parafii sw. Stanisława Kostki w Toronto, http://stanislaw.ca/historia%20parafii.htm

/MJD/

 

Pobierz biogram w PDF