Podczas dzisiejszego i pierwszego w historii Instytutu, Zebrania Walnego za Rok 2019, urządzonego za pomocą systemu zoom,Redaktor Naczelny Komunikatów Ottawskich, Pan Czesław Piasta, dokonał wręczenia Dyplomu Człowieka Roku 2020dla naszego Instytutu.

W imieniu Zarządu Instytutu i wszystkich członków Instytutu, składamy serdeczne podziękowanie za tak ważne wyróżnienie za naszą pracę.  Ta nagroda, przyznana przez zasłużony portal prasowy ma dla nas wielkie znaczenie i jest dla nas dowodem, że nasza działalność jest przyjmowana bardzo życzliwie i z pozytywnym oddźwiękiem. 

Zapewniamy, że będziemy ją dalej prowadzić dla dobra Polonii, Polski i Kanady.

Przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia dla Komunikatów Ottawskich.

W imieniu Zarządu,
dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng.Prezes
Krzysztof Grabkowski, B.A.Sc. (Eng.), P.Eng.Wiceprezes
Hanna Kępka, B.A.Sekretarz Generalny

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie
Oskar Halecki Institute in Canada

Uzasadnienie przyznania nagrody:

Ottawa,  6 czerwca 2020    

Człowiek Roku Ottawa 2020

Szanowni Państwo, jako redaktor i wydawca „Komunikatów Ottawskich”, chciałbym podzielić się z Państwem następującą wiadomością.

Nadeszła pora na przyznanie kolejnego tytułu „Człowieka Roku 2020” w Ottawie. Przejrzałem materiały o wszystkich imprezach polonijnych w latach 2017-2019, bo ten okres czasu uznałem jako podlegający ocenie. Przeglądając informacje w kalendarzach imprez ottawskich, materiałów z archiwum Komunikatów i z Internetu, muszę stwierdzić, że wiele ciekawego działo się w naszym środowisku. Wszystko to zawdzięczamy w miarę skromnej grupie entuzjastów i społeczników, którzy poświęcają dużo swego czasu osobistego, często kosztem rodziny i własnym, żeby działać na rzecz nas wszystkich.

Zrobiłem osobiste notatki, sporządziłem listę kandydatów i przystąpiłem do procesu selekcji, starając się być w miarę obiektywny w ocenie.


Podobnie jak w latach ubiegłych, wprowadziłem sposób punktowy oceny, żeby sobie ułatwić pracę a jednocześnie w miarę obiektywnie, jeśli o obiektywizmie można mówić w przypadku jednoosobowego jury, dokonać wyboru Człowieka Roku. Kandydaci byli oceniani w następujących kategoriach:

  1. Największy wkład ilościowy i jakościowy w działalność na rzecz Polonii ottawskiej.
  2. Największy wkład ilościowy i jakościowy w zakresie propagowania polskiej kultury i Polonii ogólnie w całym środowisku ottawskim.
  3. Działania danej osoby są największym wkładem w przyszłość Polonii. To znaczy, ich ubiegłoroczna działalność zaowocuje w przyszłości, przyniesie efekty w przyszłości.
  4. Działalność danej osoby była najbardziej efektywna, może nowatorska lub zawierała bardzo skuteczne metody, które mogą być naśladowane, lub są warte wykorzystania przez innych.
  5. Dodatkowe punkty, jeśli dana osoba nie była odznaczona w przeszłości tytułem „Człowieka Roku” Komunikatów Ottawskich.

Po przeliczeniu punktów, okazało się, że tym razem redakcja Komunikatów Ottawskich ma zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu zwycięzcę tegorocznego tytułu:

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

„Człowiekiem Roku Ottawa 2020”

Przyznaję sam, że to dość nietypowa „osobowość”, jeśli chodzi o kategorię „Człowieka Roku w Ottawie”, bo to jest organizacja a nie indywidualna osoba.

Nie jest to pierwszy przypadek nadawania tego tytułu organizacji – w roku 2006 tytuł ten został przyznany dla SPK Koło Nr 8 w Ottawie. Uważam, że wszyscy Członkowie Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie bez wątpienia są godni noszenia tego tytułu. Wiele imprez organizowanych przez Instytut wymagały wysiłku zbiorowego i wsparcia członków.

W Kalendarzu Polonii ottawskiej bardzo często pojawiają się imprezy Instytutu. Niestety, kolejna bardzo ważna konferencja „Commemoration of Katyń 1940 and Smoleńsk 2010”, planowana na 18 kwietnia 2020 musiała zostać przeniesiona na termin późniejszy. Decyzja o przyznaniu Dyplomu została podjęta 16 lutego 2020 i właśnie w czasie tej Konferencji planowałem wręczyć Dyplom Człowieka Roku Ottawa 2020 dla Instytutu Haleckiego.

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego był wielokrotnie w czołówce nominacji w poprzednich latach. W roku 2019 Instytut został wyprzedzony przez O. Tomasza Krzesika – Proboszcza parafii Św. Jacka. W tym roku wszyscy inni pozostali w tyle.

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie zostaje wyróżniony za propagowanie historii, kultury polskiej i dziedzictwa polonijnego w Kanadzie, współpracę z innymi grupami etnicznymi.

Dzięki pasji, poświęceniu i entuzjazmowi, zapałowi i bezinteresowności członków Instytutu Haleckiego mieliśmy okazję uczestniczyć w licznych pogadankach i lekcjach historii, tej dawnej jak i tej najnowszej. Poznaliśmy ludzi zasłużonych dla Polonii i interesów Polski.

Na rozbudowujących się stronach internetowych Instytutu (http://halecki.org/) można znaleźć dość długą listę not biograficznych Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, zasłużonych z działalności w wielu dziedzinach.

Instytut zorganizował kilka międzynarodowych konferencji i sympozjów, poświęconych nie tylko sprawom Polski i Polonii, ale także innych grup etnicznych. Instytut był współorganizatorem licznych imprez ottawskich grup etnicznych, np. Black Ribbon Day.

Zorganizowanych zostało prawie 40 pokazów filmów w ramach Ottawskiego Dyskusyjnego Klubu Filmowego prowadzonego przez Instytut.

Coroczne Modlitwy i składanie wieńców na grobach naszych bohaterów na Notre-Dame Cemetery w Ottawie.

Coroczne Ottawskie Obchody Rocznic Tragedii Smoleńskiej i Zbrodni Katyńskiej.

Lista osiągnięć Instytutu jest bardzo długa. Mieliśmy okazję zapoznać się z niektórymi z nich z roku 2019 w czasie dzisiejszego Walnego Zebrania.

Listę imprez organizowanych przez Instytut w roku 2019 otworzył w dniu 12 stycznia wykład z cyklu „Nieznani twórcy odzyskania Niepodległości Ojczyzny” p.t. Jakub Bojko (1857 – 1943) Chłopski Skarga w Sali Parafialnej kościoła Św. Jacka.

Ostatnią większą imprezą Instytutu w roku 2019 było Symposium on the subject of The Polish Defensive War of 1939 – The Outbreak of World War II and Beyond w dniu 23 listopada.