Ottawa, 8 pażdziernika 2019

 

Szanowni Państwo

Członkowie i Sympatycy Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie!

 

W najbliższą sobotę, 12 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Są to bardzo ważne i historyczne wybory, od których zależy przyszłość Ojczyzny i Jej rozwój. Od nich zależy także przyszłość stosunków pomiędzy krajami osiedlenia Polonii i Polską. Nie zaniedbajmy tej okazji i weźmy udział w głosowaniu, zgodnie z naszym sumieniem głosując na kandydatów, którzy zapewnią rozwój naszej Ojczyzny.

Polonia głosuje na kandydatów do Sejmu w Okręgu nr 19 w Warszawie i do Senatu w Okręgu nr 44 w Warszawie. Listy kandydatóww tych okregach mozna znaleźć na portalu Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/sejm/19, https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/kandydaci/senat/44.

Ostatnio odwiedziłem Polskę i byłem w wielu bliskich mi miejscach, w tym również w rodzinnym Krakowie i w Warszawie. Na zaproszenie Krakowskiego Akademickiego Klubu Obywatelskiego, wziąłem udział w niedzielę, 22 września 2019,  w Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w pięknej i historycznej sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Słyszałem wspaniałe przemówienie Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego – https://www.youtube.com/watch?v=rxnceQU9xkQ.

Wcześniej bo 19 września 2019 wziąłem udział w uroczystości uczczenia poległych i zmarłych żołnierzy Samodzielnego Batalionu ,,Skała” Kedywu Okręgu Krakowskiego AK, który szedł 75 lat temu, na pomoc walczącej Warszawie w sierpniu i we wrześniu 1944. Ci, którzy przeżyli piekło okupacji hitlerowskiej,  czas II konspiracji i stalinowskich więzień, spotykali się w kolejne rocznice tej bitwy od 1956. W 2019 roku po raz pierwszy nie było juz nikogo z ocalałych żołnierzy Kedywu Krakowskiego, tylko zostaliśmy my, ich dzieci.

Na nas spoczywa dzisiaj wielka odpowiedzialność by nie zmarnować tego dziedzictwa, które przejęliśmy i które cytując werset z ,,Giaura” Lorda Byrona: Walka o wolność gdy raz sie zaczyna, z krwią dziedzictwa przechodzi z ojca na syna…

Życzymy też ponownego wyboru na Senatora RP, Profesorowi Janowi Żarynowi, członkowi Rady Programowej naszego Instytutu.

Nie zmarnujmy szansy i głosujmy – o wolną Polskę, o Najjaśniejszą Rzeczypospolitą !

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

Prezes

Instytut Nuakowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Oskar Halecki Institute in Canada