Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie prowadzi od prawie czterech lat projekt p.t. Wybitni Polacy w Kanadzie. Projekt ten obejmuje opracowanie not biograficznych zasłużonych Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, którzy działali na różnych polach, z okazji 150-lecia powstania Kanady (1867-2017). Pierwsza część not biograficznych obejmuje Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia działających w Ottawie i w okolicach. Zamierzamy prowadzić dalej nasze badania dotyczące postaci z innych miast i prowincji Kanady. W chwili obecnej baza danych obejmuje prawie 40 biogramów wybitnych jednostek, w jęz. polskim i 10 przetłumaczonych na jęz. angielski. Biogramy obejmują postacie wybitnych inżynierów, profesorów różnych dziedzin wiedzy, polskich generałów i księży, duszpasterzy Polonii i w pewnych wypadkach dawnych kapelanach wojskowych, a także wybitnych działaczy polonijnych.

Najnowszy biogram o Majorze pil. Inż. Janie Stanisławie Borowczyku-Foresterze można znaleźć pod tym linkiem:
http://halecki.org/mjr-pil-inz-jan-stanislaw-borowczyk-forester-ps-forester-1919-2009/

Zachęcamy do zapoznania się!