3 maja minęła 230-ta rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej.
Przyniosła nadzieję ale nie zatrzymała upadku I Rzeczypospolitej w 1795. Była nadzieją podczas zaborów. Była natchnieniem dla pokoleń Polaków.

W 1918 po odzyskaniu Niepodległości rozpoczęto prace nad nową konstytucją, która miała być fundamentem Polski powstałej z popiołów. 17 marca 1921 uchwalono tzw. Konstytucję Marcową. Była dobrym fundamentem. Niosła jak jej poprzedniczka nadzieję. Minęło od jej uchwalenia 100 lat.

Dzisiaj warto jest się zastanowić kto stał za projektami tych ważnych dla Polski Konstytucji. O nich przypomina załączony poniżej artykuł.
Złóżmy im należny hołd.

Niech się święci 3 Maj
Dla Polaków błogi raj!

Aleksander Maciej Jabłoński

Dwie Konstytucje