3 maja minie 228 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszystkie najważniejsze stany ówczesnej Rzeczypospolitej: Król, Senat i Sejm przyjęły pierwszą ustawę zasadniczą w nowoczesnej formie po raz pierwszy w historii Polski. Był to przełom w myśleniu politycznym i próba uratowania zagrożonej suwerenności przez napierające państwa ościenne: Prusy, Rosję i Austrię. Konstytucja przyniosła nowy powiew życia i chociaż nie uratowała I Rzeczypospolitej stała się dla narodu ważnym punktem odniesienia. Pokazała, że tylko w jedności siła i w połączeniu wszystkich patriotycznych żywiołów. W dniu dzisiejszym w obliczu pandemii COVID-19, której przyczyn może nigdy nie będzie nam dane w pełni poznać – łączmy się razem w starej pieśni z czasów Powstania Listopadowego (słowa: Rajnolda Suchodolskiego, muzyka: przypuszczalnie Fryderyka Chopina, 1831).

Podajemy oryginalny tekst R. Suchodolskiego (który został trochę zmieniony w 1919):

,,Witaj, majowa jutrzenko”

Witaj, majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej kraine,
Uczcimy ciebe piosenką,
Przy hulance i przy winie.

Witaj Maj! Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj!

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
А wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała.

Wiwat Maj! Trzeci Maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Мłot swój na nas zgotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami kraj zalała.

Chociaż kwitł piękny Maj,
Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak ze łzą w oku
Smutkiem powlókł blade lice,
Trzeciego Maja
со roku
Wspominał lubą rocznicę.

I wzdychał „Boże daj,
Ву zabłysnął Trzeci Maj!”

Tam w Łazienkach jest ruina,
W której Polak pamięć chował.
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

Gdy nadszedł Trzeci Maj
Kajdanami brzęczał kraj.

Próżno, próżno Mikołaju
Z paszcz ognistych w serce godzisz,
Próżno rząd naszego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.

Wiwat Maj, piękny Maj,
Niech przepadnie Mikołaj!

О zorzo Trzeciego Maja!
Pod twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Pójdziem w Litwę z bagnetami.

Wiwat Maj, piękny
Маj,
Polski i litewski kraj!

W pieśniach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce.
Wstaje Polska z grobu łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów Trzeci Maj
Teraz nasz wesoły kraj!

Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Składa wszystkim z Państwa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Najlepsze życzenia wszystkiego najlepszego

Witaj Maj! Trzeci Maj!
U Polaków błogi raj!

Załączamy specjalne posłanie Jego Ekscelencji dr Andrzeja Kurnickiego, Ambasadora RP w Kanadzie oraz pieśń w nowszej wersji po 1919.