27-28 X 2017
Saint Paul University
Ottawa, Onatrio, Kanada

W dniach 27-28 X 2017 w amfiteatrze G1124 na Saint Paul University odbyło się The 2nd Oskar Halecki Symposium – Polish Canadians Contribution to Canada: Commemorating Canada’s 150th Anniversary (II Sympozjum im. Oskara Haleckiego – Wkład Polonii dla Kanady: z okazji 150-lecie Konfederacji). Pierwsze sympozjum z tej serii odbyło się 16 XI 2013 również na Saint Paul University – The 1st Oskar Halecki Symposium – Dilemmas of the Post-Communist Societies in Central and Eastern Europe Today. II Sympozjum im. Oskara Haleckiego zostało zorganizowane przy współpracy z Oskar Halecki Institute in Canada z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (USKW) i z pomocą Światowej Rady Badań nad Polonią (ŚRBnP) i było sponsorowane przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programu opieki nad Polonią i Polakami zagranicą 2017 oraz szereg prywatnych fundacji, instytucji jak i przez uczestników Sympozjum. Pomysłodawcami II Sympozjum byli Ks. Prof. dr hab. Waldemar Gliński z USKW i dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Instytutu. Głównym celem II Sympozjum było złożenie hołdu przeszłym pokolenion imigrantów polskich oraz przedstawienie ich wielorakiego wkładu dla Kanady z okazji 150-lecia Jej istnienia. Sala obrad była udekorowana flagami Kanady, Polski i Stanów Zjedonczonych, kopią portretu Profesora Oskara Haleckiego – patrona Instytutu, oraz portretem Sir Casimir Stanislaus Gzowski – patrona polskich imigrantów w Kanadzie (wł. Oddziału Ottawskiego SIP w Kanadzie), i plakatem II Sympozjum.

W II Sympozjum wzięło udział ponad 100 słuchaczy i 18 Prelegentów z Polski, USA i Kanady.

Swoje referaty wygłosiło 6 historyków i 6 przedstawicieli organizacji polonijnych z Polski, USA i Kanady (m.in. z USKW, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Institute of World Politics w Waszyngtonie, State University of New York at Buffalo, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich w Kanadzie, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Polonia Institute z Kalifornii, Canadian Polonia Institute for Historical Studies, London, ON, i Oskar Halecki Institute in Canada. Wszystkie wystąpienia były starannie przygotowane i większość była ilustrowana przeźroczami.

W ramach sesji inauguracyjnej w piątek 27 października wygłoszone zostały 3 mowy powitalne oraz odczytano 2 listy gratulacyjne, od Pana Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego i Pana Prezesa ŚRBnP Waltera Wiesława Gołębiewskiego. Wykład inauguracyjny p.t. Reflections on Polish Canadians on Canada’s 150th Anniversary, wygłosił dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Instytutu Wygłoszone zostały dwa doskonałe wykłady jako tzw. Keynote Lectures, przez Prof. Marka Jana Chodakiewicza, Institute of World Politics, Washington, D.C. – Canada-Poland-USA and Intermarium i Prof. Kazimierza Brauna, State University of New York at Buffalo – Polish Theatre in Canada.

W ramach Sympozjum odbyły się trzy sesje: Session I – Polish Missionaries in Canada (Ks. Prof. Paweł Zając, OMI – Prowincjał Prowincji Polskiej Ojców Misjonarzy Maryji Niepokalanej, Ks. Prof. Waldemar Gliński, Ks. Prof. Jarosław Różański, OMI), Session II – Canadian Polish Military Cooperation (Brig. Gen. (ret.) Robert Williams, Edward Poznański, Roman Baraniecki) i Session III – Polish Engineers in Canada (Inż. Maciej Zaremba, Inż. Wojciech Remisz). Na zakończenie odbył się Panel Session na temat przyszłości Polonii. Wystąpili w nim Ludwik Klimkowski -Wiceprezes KPK d/s kanadyjskich i przewodniczący Tribute to Liberty (komitetu budowy pomnika Ofiar Komunizmu w Ottawie), Krzysztof Zawitkowski – Polonia Institute z Kalifornii, Paweł Wołowski – I Sekretarz Ambasady RP w Ottawie). Szczegóły programu są przedstawione w załączonym programie. Nagranie video z Sympozjum będzie wkrótce udostępnione na internecie. Planowane jest też wydanie tzw. Proceedings jako wspólnej publikacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Oskar Halecki Institute in Canada.

Po Sympozjum odbył się uroczysty obiad, podczas którego przemówił Prof. dr Marek Jan Chodakiewicz przybliżąjąc słuchaczom główne i ważne tezy swego wystąpienia o projekcie Intermarium i jego znaczeniu dla Polonii kanadyjskiej i amerykańskiej.

W II Sympozjum wzięli udział: nowy Ambasador RP dr Andrzej Kurnicki, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Pan Władysław Lizoń, Przewodniczący Tribute to Liberty – National Memorial to Victims of Communists i Wice-Prezes KPK d/s kanadyjskich Pan Ludwik Klimkowski, przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego i konsularnego w Ottawie, przedstawiciele organizacji Kanadyjczyków pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, pracownicy rządu federalnego, członkowie społeczności akademickiej (wraz ze studentami) i organizacji polonijnych z Ottawy, Toronto, Kingston i Montrealu.

W ramach II Sympozjum, 28 pażdziernika 2017 odbyła się uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie a Instytutem Naukowym im.Oskara Haleckiego w Kanadzie, w dziedzinie nauk historycznych i społecznych w zakresie prowadzenia wielokierunkowych badań nad dziejami emigracji polskiej w Kanadzie oraz współpracy polskokanadyjskiej w XX w. Umowa została podpisana przez Ks. Prof. dr hab. Waldemara Glińskiego jako pełnomocnika J. Magnificencji Rektora USKW Ks. Prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego i Prezesa Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego.

W ramach II Sympozjum przedstawiono dwie wystawy planszowe, które zorganizował Canadian Polonia Institute for Historical Studies, London, ON (Roman Baraniecki i Andrzej Kawka): Poles in the Canadian Mosaic: 150 Years of History i Canada’s Role in the Rebirth of Poland, na których przedstawiono wiele nieznanych do tej pory zdjęć i dokumentów.

Program Sympozjum jest zamieszczony na portalu www.TVinterPOLONIA.com, w dziale Aktualności.

Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z II Sympozjum im. Oskara Haleckiego (27-28 X 2017) w Ottawie.

Stolik rejestracyjny Sympozjum był prowadzony przez 4-osobowy zespół w składzie: Renata Jentys, Hanna Kępka, Małgorzata Miętus i Anna Minkiewicz. Rolę Master of Ceremony pełnił inż. Krzysztof (Chris) Grabkowski a przewodniczącymi sesji byli: dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Krzysztof Grabkowski, O. Prof. Wojciech Kowal, OMI, Liliana Gwizdkowska, Sławomir Bronowski, dr inż. Kamil W. Stefański i Dorota Lipień. Obsługę laptopa i prezentacji zapewnił inż. Sławomir Bronowski. Sprawy dot. posiłków prowadził zespół w składzie: Renata Jentys, Sławomir Bronowski i Aleksander M. Jabłoński. Dekoracją Sali zajmował się zespół w składzie: Renata Jentys, Aleksander M. Jabłoński, Krzysztof Grabkowski i Sławomir Bronowski. Skład Komitetu Organizacyjnego jest podany w zał. Programie II Sympozjum.

Opracowali: AMJ i HK