17 listopada 2020 mija 1-sza rocznica śmierci ś.p. Jerzego Andrzeja Boboli Jana Bosko księcia Czartoryskiego

ur. 1 stycznia 1939 – Głuszyn-Babki, k. Poznania, Polska

zm. 17 listopada 2019 – Aylmer, Québec, Kanada

Naszego wiernego Przyjaciela i Kolegi

Zasłużonego Członka i Współtwórcy Instytutu Naukowego

im. Oskara Haleckiego w Kanadzie i Polskiej Jedności Narodowej,

portalu TVinterPolonia, odnowy Polonii i wielu innych inicjatyw

Zasłużonego działacza Polonii Ottawskiej, Kanadyjskiej i Światowej

Kawalera Maltańskiego

Wiernego Syna Polski

Msze św. za pokój Jego duszy zostaną odprawione

w kościele św. Jacka Odrowąża w Ottawie, Ontario

w czwartek, 19 listopada, 2020, o godz. 19:00

i w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary, Alberta

we wtorek, 24 listopada, o godz. 19:00

Z poważaniem,

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes

Wojciech Grabowski, TVinterPOLONIA

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Ottawa, 15 XI 2020

___________________________________________________________________________

W związku z tą rocznicą udostępniamy artykuł Aleksandra Macieja Jabłońskiego i Jerzego Czartoryskiego p.t. Strategiczne cele dla Polonii – A.D. 2015, który był wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Światowej Rady Badań nad Polonią, p.t. Przywództwo polonijne i jego rola w utrzymaniu polskiej tożsamości narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (USKW), Warszawa 12-13.06.2015 r.  Artykuł, który był opublikowany w czerwcu 2015 zawiera szereg wciąż aktualnych postulatów dotyczących strategicznych celów działalności polonijnej.