27 lutego 2021 miał miejsce pierwszy z serii wykładów imienia Profesora Andrzeja Huberta Ruszkowskieego. Na spotkaniu online zorganizowanym przez OHI zalogowała się bardzo duża liczba uczestników z wielu miejsc w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Polski i Wielkiej Brytanii, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Taka frekwencja motywuje nas do organizacji dla Państwa kolejnych wydarzeń!  Biogram Profesora Andrzeja Huberta Ruszkowskiego jest zamieszczony w sekcji Wybitni Polacy w Kanadzie. 

Po powitaniu wygłoszonym przez prezesa dr Macieja Jabłońskiego, a także słowie JE Ambasadora RP dr Andrzeja Kurnickiego oraz przedstawieniu Prelegenta przez Panią Sekretarz Generalną OHI Hannę Kępkę, miał miejsce wspaniały wykład prof. dr hab. Kazimierza Brauna. Po wykładzie odbyła się dyskusja poprowadzona przez Krzysztofa Grabkowskiego, wiceprezesa OHI.

Poniżej znajdą Państwo pełny skrypyt niezwykle cennego wykładu prof. dr hab. Kazimierza Brauna.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za wspaniale przekazaną wiedzę na temat sylwetki Cypriana Kamila Norwida oraz prowadzącym spotkanie.

Redakcja portalu OHI