Oskar Halecki Institute in Canada

Zaprasza na pokaz filmu Fundacji Filmowej Armii Krajowej p.t.

AKOWCY

FILM O POKOLENIU ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia.

Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie

na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił,

 aż do ofiary mego życia.

SOBOTA 8 II o GODZ. 18-tej (po Mszy św. o 17-tej)

w Sali Parafialnej św. Jacka Odrowąża, Ottawa,

201 Lebreton St. N., Ottawa, ON K1R 7H9

Info: Maciej Jabłoński   Tel: (613) 820-1616   E-mail: alexstarza@gmail.com

Po pokazie organizatorzy zapraszają na poczęstunek z kawą i herbatą

Plik z PLAKATEM

AKOWCYfilm o pokoleniu Armii Krajowej (1999) – reż. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, edycja z 2009 Fundacji Filmowej Armii Krajowej. Przed IV rozbiorem Polski dokonanym przez hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki, 27 września 1939 roku w Warszawie, została powołana podziemna organizacja Służba Zwycięstwu Polski (SZP) (przed kapitulacją oblężonej Warszawy), przekształcona następnie w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), a z niego powołano na początku 1942 – Armię Krajową (AK). Podziemna Armia Krajowa i podziemne państwo polskie, były fenomenem w okupowanej Europie. Służba w niej była marzeniem i usilnym dążeniem setek tysięcy młodych Polaków. Powszechna zaś solidarność wspierającego ją społeczeństwa sprawiła, że organizacja mogła skupić około 400 tysięcy żołnierzy. Przeprowadzili oni tysiące akcji bojowych, wywiadowczych i dywersyjnych. Ginęli w walce, katowniach gestapo i NKWD, w obozach koncentracyjnych a także w Gułagu. W Polsce Ludowej nie stali się jednak dumą narodu, lecz zostali „zaplutymi karłami reakcji”. Spotkały ich prześladowania i represje, więzienie i męczeńska śmierć z rąk NKWD, UB, LWP, Informacji Wojskowej i KBW. Walczyli w podziemiu podczas wojny i po wojnie w nierównych zmaganiach z nowymi okupantami i rodzimymi zdrajcami Polski. Krzysztof Nowak-Tyszowiecki poświęcił swój film pamięci tych żołnierzy podziemia, którzy nie dożyli Polski niepodległej. Film przedstawia istotę fenomenu AK i oporu, z jakim na taką skalę, hitlerowskie Niemcy nie spotkały się w żadnym innym podbitym kraju Europy. Opowiadając o losach Akowców reżyser podzielił ten film-dokument na trzy części – „Niepodlegli”, „Polnische Banditen”, „Zaplute karły reakcji” – zgodnie z trzema kolejnymi okresami w ich życiu. Film wykorzystuje bogatą ikonografię i archiwalia, oraz przede wszystkim wspomnienia uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Są nimi: legendarny cichociemny, Kurier z Warszawy – Jan Nowak- Jeziorański „Janek”, siostra „Zośki” – hm. Anna Zawadzka, Władysław Markowski „Brzoza”, Jerzy Stefan Stawiński „Lucjan”, skazany na śmierć żołnierz baonu, ”Zośka” – Stanisław Krupa „Nita”, Andrzej Żupański „Andrzej”, Tadeusz Sumiński „Leszczyc”, legendarny dowódca, ten który opisał tortury UB – kpt. Jerzy Woźniak „Żmija”, późniejszy komendant Światowego Związku b. Żołnierzy AK – Stanisław Karolkiewicz „Szczęsny”, cichociemny gen. Stefan Bałuk „Starba” i Danuta Mancewicz „Danusia”. Wszyscy z Nich już odeszli do wieczności. W ich zgodnej opinii źródłem postaw młodzieży, ale i zdecydowanej większości społeczeństwa, była Polska, która odzyskawszy niepodległość w 1918 roku, wychowała niezwykle ofiarne i patriotyczne pokolenie. W tym procesie wychowawczym współdziałała rodzina, szkoła, harcerstwo, Kościół katolicki – mówiące jednym głosem, wpajając wzorce godnego życia, życia honorowego i w służbie dla innych. To wychowanie rzutowało nie tylko na zachowania młodzieży w okupowanej Polsce, ale i na atmosferę wewnętrzną w AK, której członkowie mieli głębokie przekonanie, że przynależąc do tej organizacji znaleźli się w znakomitym i wybranym towarzystwie, by wspólnie służyć Ojczyźnie. Oby pamięć o tym pokoleniu wiernemu Polsce do utraty tchu – nigdy nie przeminęła – tak nam dopomóż Bóg.