Dr inż. Jerzy Marian Zarzycki (1925-2012)

Urodził się 21 czerwca 1925 w Łodzi. Zmarł 12 czerwca w Ottawie, Ontario, Kanada, wybitny inżynier geodeta i specjalista w dziedzinie fotogrametrii lotniczej, Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej, laureat wielu nagród inżynierskich, wytrwały współpracownik wielu organizacji polonijnych. Żonaty z Jadwiga, ojciec Barbary i Grzegorza.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w 1948. W 1952 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie geodezji na ETH – Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technicznym z Zurichu. W tym samym roku rozpoczął habilitacje w National Research Council of Canada w Ottawie.

Działalność przedwojenna

Nieznana.

Losy wojenne

Nieznane.

Po wojnie

Polska

W 1948 ukończył studia inżynieryjne z Warszawie.

Szwajcaria

Po studiach zdołał uciec z okupowanej na nowo Polski i przedostał się do Szwajcarii, gdzie ukończył studia doktorskie w 1952. Pracował przez pewien czas w Instytucie Fotogrametrii na ETH pod przewodnictwem Prof. Dr-Ing. M. Zellera i również w słynnych zakładach Wild w miejscowości Heerbrugg. Opracował własną graficzną metodę interpolacji dla precyzowania lotniczej triangulacji, która była stosowana w wielu krajach świata, w tym również w Kanadzie.

Kanada

W 1952 otrzymał post-doctoral fellowship w National Research Council of Canada w Ottawie, gdzie przeprowadził się wraz z żona i gdzie wychowali dwoje dzieci. Mieszkając w Ottawie, Jerzy Zarzycki pracował zarówno w sektorze akademickim (w Szwajcarii i w prowincji Quebec), w rządzie federalnym i w prowincjonalnym, jak również na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym. W latach 1953- 1966 pracował jako Główny Inżynier (Chief Engineer), a później jako Wiceprezes wykonawczy (Executive Vice-President) w firmie Canadian Aero Service. W 1966 r. był współzałożycielem firmy Terra Surveys Ltd., początkowo jako Wiceprezes, a następnie Prezes do 1974 r. gdy przyjął stanowisko dyrektora, Topographical Survey of Canada. W 1985 r. przeszedł do pracy w Ontaryjskim Ministerswie Bogact Naturalnych (Ontario Ministry of Natural Resources) jako Dyrektor, Sekvja Badan Kartograficznych i teledetekcji (Surveys Mapping and Remote Sensing Branch), aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. Był również Visitng Professor, na Laval University w latach 1969-1975.

W czasie swojej bogatej kariery zawodowej, Dr. Zarzycki kierował pozyskiwaniem i zarzadzaniem informacją geograficzną, mapowaniem fotogrametrycznym, teledetekcją, lokalizacją linii kolejowych, badaniami geodezyjnymi i surowców naturalnych w wielu częściach świata, między innymi w Kanadzie, Ameryce Południowej, Afryce, Bliskim Wschodzie, Australii i na Karaibach. Był liderem i pionierem w opracowywaniu i wprowadzaniu w użycie technologii cyfrowej w fotogrametrii, kartografii, topograficznych baz danych i Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS’s), jak i wprowadzaniu integracji kartografii cyfrowej z teledetekcja i technologia GIS. Dr. Zarzycki osiągnął światowe uznanie za opracowanie wielu innowacji szczególnie w dziedzinie kartografii niedostępnych terenów w Afryce i Ameryce Południowej. Po przejściu na emeryturę pozostał aktywny w organizacjach profesjonalnych, jako woluntariusz, konsultant dla Canadian Executive Service Organization (CESO), jak i udzielając porad organizacjom i firmom prywatnym w Polsce i w Peru.

Jerzy Zarzycki pracował jako wolontariusz w wielu organizacjach profesjonalnych kanadyjskich i międzynarodowych. Między innymi działał w Międzynarodowym Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji (1-szy Wiceprzewodniczący 1980-1988, Przewodniczący Komisji Technicznej IV, 1976-1980), Amerykańskim Towarzystwie Fotogrametrii i Teledetekcji (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, Przewodniczący 1981-1982, 1-szy Wiceprzewodniczący 1980-81, 2-gi Wiceprzewodniczący 1979-1980), Kanadyjski Instytut Geoinformatyki (Canadian Institute of Geomatics, Przewodniczący 1972-1973, Wiceprzewodniczący 1970-1972, Członek Rady i Kolegium Redakcyjnego, 1965-1968, Przewodniczący, Komitetu Certyfikacyjnego, 2003-2010).

W ramach swojej pracy społecznej dla dobra Polonii pełnił m.in. następujące funkcje: Prezes Okręgu Stołecznego KPK (trzykrotnie od r. 1997-2005), Członek Rady KPK (1999-2006), wieloletni Prezes i Członek Zarządu Oddziału Ottawskiego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, St. Doradca i Członek Zarządu Oddziału Ottawskiego Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (2006 – do śmierci), The Ruebenbauer Foundation, Prezes Zarządu (2004-2011), wieloletni członek Rady Parafialnej św. Jacka Odrowąża, oraz wieloletni członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, Koła Nr 8 w Ottawie.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

Za swoją pracę otrzymał wiele nagród i odznaczeń: m.in. Członek Honorowy Kanadyjskiego Instytutu Geoinformatyki (Canadian Institute of Geomatics), czlonek Kanadyjskiej Akademii Inzyniryjnej (Fellow of the Canadian Academy of Engineering), Członek Honorowy Amerykanskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Telelokalizacji (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing), członek Miedzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Telelokalizacji (Fellow of the International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2010), nagroda Thomas M. O’Malley Award przyznana przez Kanadyjski Zwiazek Przemyslu Geoinformatycznego (Canadian Geomatics Industry Association), Profesor Honorowy Politechniki Warszawskiej. Otrzymał też Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Publikacje

Wziął udział w wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach. Był autorem lub współautorem ponad 90 artykułów i publikacji technicznych w dziedzinie kartografii.

Rodzina

Jerzy Zarzycki był żonaty z Jadwiga, również aktywna w polonijnej pracy społecznej (przez lata była przewodniczącą Koła Pań przy STP). Mieli dwoje dzieci: Barbarę i Grzegorza.

Bibliografia

Jabłoński, Aleksander Maciej, Ś.P. Dr inż. Jerzy Marian Zarzycki, FCAE, P. ENG., 06. 2012. – manuskrypt.

 

Pobierz biogram w PDF