Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski podczas spotkania z Polonią Ottawską w Domu Polskim w dniu 6 listopada o godz. 18:00 wręczył Instytutowi Naukowemu im.Oskara Haleckiego w Kanadzie, na ręce Prezesa Instytutu, dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego okolicznościowy Medal Senatu RP  w uznaniu działalności Instytutu na rzecz środowisk polonijnych w Ottawie i poza nią.

Pan Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski i dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Oskar Halecki Institute in Canada

 

Medal Senatu Rrzeczypospolitej Polskiej