Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie prowadzi od prawie trzech lat projekt p.t. Wybitni Polacy w Kanadzie. Projekt ten obejmuje opracowanie not biograficznych zasłużonych Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, którzy działali na różnych polach, z okazji 150-lecia powstania Kanady (1867-2017). Pierwsza część not biograficznych obejmuje Polaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia działających w Ottawie i w okolicach. Zamierzamy prowadzić dalej nasze badania dotyczące postaci z innych miast i prowincji Kanady. W chwili obecnej baza danych obejmuje 37 biogramów wybitnych jednostek, w jęz. polskim i 10 przetłumaczonych na jęz. angielski. Biogramy obejmują m.in. postacie wybitnych profesorów różnych dziedzin wiedzy, polskich inżynierów, polskich wojskowych wysokich rang i księży, duszpasterzy Polonii i w pewnych wypadkach dawnych kapelanów wojskowych, a także wybitnych działaczy polonijnych.

Zarząd Instytutu wyraża swoją wdzięczność wszystkim uczestnikom tego projektu, autorom not i rodzinom oraz przyjaciołom zmarłych, którzy udostępnili nam ważne materiały biograficzne. Dzięki temu poznajemy bogatą historię Polonii kanadyjskiej. 

Obecnie nasz zespół pracuje
w następującym składzie:
mgr Maria J. Danielak, biogramy
Hanna Kępka, B.A., biogramy
Sarah Hayworth, M.A., tłumaczenia na jęz. angielski
dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, biogramy.

Zapraszamy Państwa do współpracy zarówno jako autorów nowych biogramów, jak również dla dostarczania nam materiałów biograficznych osób wybitnych, których Państwo poznali podczas swojego życia w Kanadzie. Prosimy o wsparcie w każdym zakresie, w tym również finansowym. Dzisiaj udostępniamy następny biogram ś.p. prof. dr hab. ppłk Władysława Jana Wrażeja, wybitnego inżyniera, oficera WP, współtwórcy harcerstwa w Kanadzie i wybitnego działacza polonijnego.

Z poważaniem,

Hanna Kępka, B.A.

Sekretarz Generalny

dr inż. Aleksander M. Jabłoński, P.Eng.

Prezes

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie