Non abbiate paura…
Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!

16 X 2020 – MINĘŁA 42-GA ROCZNICA
WYBORU KS. KAROLA KARDYNAŁA WOJTYŁY NA PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Minęły 42 lata od pamiętnego dnia wyboru Ks. Karola Kardynała Wojtyły, Metropolity Krakowskiego na Papieża, który przyjął imię Jana Pawła II. Czasy Jego pontyfikatu były bardzo trudne dla świata, Europy i naszej Ojczyzny Polski. Dzięki Niemu późniejszemu świętemu Kościoła Katolickiego nastąpiła wielka odnowa życia Kościoła. Dzięki Niemu powstał wielki ruch odnowy życia polskiego w formie nie tylko ruchu zawodowego, ale również ruchu społecznego – ruchu Solidarności. Dzięki Niemu upadła komuna, kolonialne i narzucone za pomocą sowieckich bagnetów, dyktatorskie rządy – nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej.

Czy rozumiemy Jego wielkie przesłanie – Nie lękajcie się: otwórzcie drzwi Chrystusowi!
Dzisiaj w obliczu wielkich zagrożeń, zderzenia cywilizacji i przemian, tym bardziej powinniśmy poznawać Jego myśl zawartą w encyklikach, poznawać Jego drogę życia. Nie możemy ugiąć się pod żadna presją i musimy wybrać dla nas jedyną drogę,
drogę wierności Bogu i Ojczyźnie – Pro Deo et Patria.

Maciej Jabłoński

Ottawa, 17 października 2020Zachęcamy do zapoznania się z ważnym Posłaniem JE dr Andrzeja Kurnickiego, Ambasadora RP w Kanadzie – https://www.facebook.com/PLinCanada/posts/3662942553749866

oraz z artykułem ks. Piotra Mazurkiewicz, napisanym z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II dla portalu Teologia Polityczna – https://teologiapolityczna.pl/ks-piotr-mazurkiewicz-jan-pawel-ii-i-zderzenie-cywilizacji-1

Kultura, która odrzuca więź z Bogiem, zatraca własną duszę i schodzi na manowce, stając się kulturą śmierci, czego świadectwem są tragiczne wydarzenia XX stulecia i czego dowodzi szerzenie się nihilizmu, powszechnego dziś na rozległych obszarach świata zachodniego – Jan Paweł II

Oskar Halecki Institute in Canada