Szanowni Państwo

Członkowie i Sympatycy

Oskar Halecki Institute in Canada

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w sobotę 11 grudnia o godz. 14:00 EST odbyło się  na platformie ZOOM w Ottawie uroczyste Zakończenie Konkursu Norwidowskiego. Wzięli w nim udział młodzi Laureaci Konkursu, Jury Konkursu, Rodzice i Nauczyciele oraz Goście specjalni w tym przedstawiciele Ambasady RP w Ottawie, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie w Wielkiej Brytanii, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Związku Polaków w Kanadzie, Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz widzowie z różnych miast w Kanadzie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii i USA.


Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego składa gratulacje młodym Laureatom i podziękowania ich Rodzicom i Nauczycielom.


Poniżej załączamy dokładny opis przebiegu zakończenia z linkami do nagrodzonych prac i z naszymi podziękowaniami dla wszystkich, którzy przyczynili się do przeprowadzenia Konkursu Norwidowskiego w Kanadzie.

Pozdrawiam serdecznie,
Za Zarząd Oskar Halecki Institute in Canada
Aleksander Maciej Jabłoński
Prezes

________________________________________________________________

KOMUNIKAT NR 12

Zakończenie Konkursu Norwidowskiego

ogłoszonego przez Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

w Roku Norwida – w dwustulecie urodzin wielkiego twórcy

11 XII 2021

Cyprian Kamil Norwid (1821 – 1883)

W sobotę 11 grudnia o godz. 14:00 EST na platformie zoom odbyło się w Ottawie uroczyste zakończenie Konkursu Norwidowskiego zorganizowanego przez Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

w Kanadzie, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, Związku Polaków w Kanadzie oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie.

W zakończeniu wzięli udział następujący specjalni goście oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących Konkurs: Pan Sebastian Szyszczyński, Konsul RP w Ottawie, Pani Profesor Grażyna Czubińska, Prorektor i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO) w Londynie w Wielkiej Brytanii, Pani Profesor Maria Łoś-Podgórecka, profesor em. University of Ottawa, Członek Honorowy Instytutu, Pani Iwona Malinowska, Wice-prezes ds. Polskich Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) z Mississauga, Ontario, Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie (ZNPwK), Pani Teresa Szramek, Prezes Związku Polaków w Kanadzie, Wice-prezes ZNPwK, Profesor Kazimierz Braun, profesor em. University of New York at Buffalo, NY, przewodniczący Jury Konkursu Norwidowskiego oraz uczennice i uczniowie, którzy brali udział w konkursie wraz z rodzicami i z nauczycielami. W uroczystości uczestniczyło ok. 40-45 osób w tym widzowie z Polski, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.

Gości i uczestników przywitał prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Instytutu i członek ex-officio Jury. Po wstępie i odczytaniu decyzji Jury Konkursu przez Pana Profesora Kazimierza Brauna odbyła się prezentacja dyplomów wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Kazimierz Braun, Buffalo, NY – przewodniczący
  • mgr Maria Berwid-Gawalewiczowa, Ottawa, ON
  • mgr inż. arch. Maria Lipowiec-Kępkowa, Ottawa, ON
  • mgr Teresa Szramek, Toronto, ON
  • prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Ottawa, ON

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA 2a – film (podcast)

I Nagroda (ex aequo)

Konrad Czapiński, uczeń klasy 8 z Toronto

za film na podstawie wiersza

C.K. Norwida – Moja piosnka

Michał Żagoń, uczeń klasy 10 z Ottawy

za film na podstawie wiersza

C.K. Norwida – Fortepian Szopena

KATEGORIA 2b – recytacja wiersza

II Nagroda

Natalia Polańska, uczennica klasy 10 z Ottawy

za recytację dwóch wierszy

C.K. Norwida – Moja piosnka i W Weronie

3 Wyróżnienia

Dawid Machnio, uczeń klasy 8 z Ottawy

za recytację wiersza

C.K. Norwida – Wspomnienie wioski

Damian Śmiałkowski, uczeń klasy 8 z Ottawy

za recytacje wiersza

C. K. Norwida – Moja piosnka

Krystian Śmiałkowski, uczeń klasy 10 z Ottawy

za recytację wiersza

C. K. Norwida – Modlitwa

KATEGORIA 3 – praca graficzna lub malarska

I Nagroda (ex aequo)

Anna Grabkowska, uczennica klasy 11 z Ottawy

za obraz na podstawie wiersza

C. K. Norwida – Fortepian Szopena

Maja Konopińska, uczennica klasy 10 z Ottawy

za obraz na podstawie wiersza

C. K. Norwida – W Weronie

Po wirtualnej prezentacji dyplomów pięknie wykonanych przez Panią Bożenę Serafin, kierownika Biura Instytutu, odbył się pokaz nagrodzonych prac w kolejnych kategoriach: filmiki wykonane przez Konrada Czapińskiego z Toronto i przez Michała Żagonia z Ottawy; recytacja dwóch wierszy przez Natalię Polańską z Ottawy; oraz dwie prace malarsko-graficzne wykonane przez Annę Grabkowską i Maję Konopińską. Wszystkie wymienione pracy otrzymały nagrody w Konkursie.

Linki do nagrodzonych prac są podane poniżej (w tym są też pokazane obie prace malarsko-graficzne). Po pokazie nagrodzonych prac odbył się ‘round-table’ gdzie wystąpili zarówno członkowie Jury, goście specjalni jak i młodzi uczestnicy konkursu. Pani Maria Berwid-Gawalewiczowa wyraziła się z najwyższym uznaniem dla uczestników za ich piękną pracę, jak i dla rodziców i nauczycieli. Pani Maria Lipowiec-Kępkowa skupiła się na bardzo dobrym poziomie prac graficzno-malarskim oddającym w sposób niezwykły piękno poezji Norwida. Wszyscy goście podkreślili znaczenie nauki mowy ojczystej dla poznania tak ważnej i pięknej poezji i utworów czwartego wieszcza Cypriana Kamila Norwida.

Nagrodzone i wyróżnione prace spotkały się z wielkim aplauzem i z dozą wzruszenia przez wszystkich uczestników spotkania. Profesor Kazimierz Braun wyraził podziękowanie nie tylko dla młodzieży, ale także dla rodziców i nauczycieli, których wkład był bardzo ważny. Profesor Grażyna Czubińska z Londynu podkreśliła wielkie zaangażowanie w przygotowaniu się młodzieży do konkursu. Pan Konsul Sebastian Szyszczyński podziękował również wszystkim uczestnikom i organizatorom Konkursu. Pani Prezes Iwona Malinowska wyraziła gotowość dalszej współpracy Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie z Instytutem w podobnych wydarzeniach. W najlepszych słowach swe podziękowania wyraziła Pani Teresa Szramek, Prezes Związku Polaków w Kanadzie, jednej z najstarszych organizacji polonijnych, która w tym roku obchodziła już 114 rocznicę założenia. Wszyscy nie szczędzili słów uznania dla organizatorów Konkursu.

Prezes Instytutu podziękował na końcu wszystkim laureatom i uczestnikom Konkursu, członkom Jury oraz wszystkim, którzy zapewnili bardzo dobrą stronę techniczną, organizacyjną i graficzną, jak również promocję samego Konkursu. W ten sposób Polonia Kanadyjska uczciła 200-lecie urodzin jednego z największych polskich poetów i twórców jakim niewątpliwie dla naszych serc jest Cyprian Kamil Norwid.

Każdy z laureatów otrzymał również piękny zestaw pozycji książkowych przygotowany przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego (IDMN).  Książki obejmują specjalne pozycje poświęcone C. K. Norwidowi, Romanowi Dmowskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Błg. Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. Organizatorzy Konkursu Norwidowskiego wyrażają serdeczne podziękowanie Panu Profesorowi Janowi Żarynowi, Dyrektorowi IDMN za ten piękny gest.

Przyznano również nagrody pieniężne w następującej wysokości: $150 – I Nagroda, $100 – II Nagroda i $50 -Wyróżnienie.

Prof. Aleksander Maciej Jabłoński

Prezes

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Nagrody i wyróżnienia są do odbioru pod telefonem (613) 277-0086 w Ottawie.

Nagroda spoza Ottawy będzie natomiast przesłana drogą pocztową.

Linki do nagrodzonych prac:

I Nagroda (ex-aequo) – film/podcast

Konrad Czapiński, uczeń klasy 8 z Toronto

za film na podstawie wiersza

C.K. Norwida – Moja piosnka

https://drive.google.com/file/d/1eDzQ3JTG_5jR4H2QQS-rFmt7HKuhzbPf/view?usp=sharing

Michał Żagoń, uczeń klasy 10 z Ottawy

za film na podstawie wiersza

C.K. Norwida – Fortepian Szopena

https://drive.google.com/file/d/16MjX6OG-L8b2HjwSo-t8obz8lPHufJPT/view?usp=sharing

II Nagroda – recytacja

Natalia Polańska, uczennica klasy 10 z Ottawy

za recytację dwóch wierszy

C.K. Norwida – Moja piosnka i W Weronie

https://drive.google.com/file/d/1RD3CVqrkIwzJxyi3IEbGtXLKtm26U6iw/view?usp=sharing

I Nagroda (ex-aequo)

Prace malarsko-graficzne

Anna Grabkowska, uczennica kl. 11 z Ottawy – obraz farbą akrylową

Maja Konopińska, uczennica kl. 10 z Ottawy – rysunek piórkiem

na podstawie wiersza C. K. Norwida – W WeroniePobierz całość w PDF