Najserdeczniejsze Życzenia z okazji

Święta Dziękczynienia Pańskiego  2019

 Happy Thanksgiving!

 Bonne fetê de l’Action de grâces!

 przesyła

 Zarząd

Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Oskar Halecki Institute in Canada

Ottawa, 10/10/2019