W piątek, 5 października 2018 w Saint Paul University odbył się The 3rd Oskar Halecki Memorial Lecture. Był on również wkomponowany w serię wykładów z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Ojczyzny.

W tym roku prelegentem naszej serii był renomowany i szeroko znany dziennikarz francuski Bernard Margueritte, długoletni korespondent mediów francuskich w Warszawie, od końca lat 60-tych ubiegłego wieku. Bernard Margueritte był m.in. stałym korespondentem Le Monde, Le Figaro i Le Monde Diplomatique, a także Radio Europe 1, Radio Suisse Romande, La Cinq, Ouest-France i Radio Canada. Obecnie jest prezesem International Communications Forum – organizacji, która prowadzi międzynarodowe spotkania dyskusyjne z udziałem czołowych dziennikarzy, poruszające najbardziej palące problemy współczesnego świata. Był też wykładowcą uniwersyteckim na Harvard University, University of Southern California i Katolickiego Uniersytetu Lubelskiego. Jest autorem ponad 3000 artykułów prasowych w największych gazetach i czasopismach o światowym zasięgu. Wydalony z Polski w latach 1971 – 1975 przez komunistyczne władze reżimowe przebywał również dłużej w USA. Jest autorem kilku książek w tym ostatnio  w ub. roku niezwykej książki p.t. Bliżej Polski – historia przeżywana dzień po dniu przez świadka wydarzeń.

 


Pan Bernard Margueritte, prezes International Communications Forum, długoletni stały korespondent prasy i mediów francuskich w Warszawie, podczas III wykładu im. Oskara Haleckiego, Saint Paul University, Ottawa.

 

Bernard Margueritte jako temat swego wykładu w Ottawie przyjął ważne pytanie: Should the Poles be proud to be Poles? To pytanie ma szczególny wymiar w obliczu ostatnich ataków na Polaków i na Polskę, ze strony ośrodków próbujących podważać prawdę historyczną dotyczącą czasów ostatniej wojny i szczególnie okrutnej okupacji zarówno niemieckiej (6-letniej) jak i sowieckiej (prawie półwiecznej). Przekaz świadka historii jakim jest Pan Margueritte oparty był na Jego gruntownej znajomości tamtych czasów i walki o godność ludzką toczonej przez polskich młodych robotników, podczas kolejnych zrywów aż do zjawiska o znaczeniu światowym jakim była Solidarność. Było to niezwykłym świadectwem i przedstawiało ponadczasowe i światowe znaczenie tamtych dni. Bernard Margueritte przywołał też postać wielkiego polskiego Papieża św. Jana Pawła II, który odegrał wiodącą rolę w upadku komunistycznego reżimu w okupowanej Polsce. 

Wykład posiadał też głęboki wyraz w odniesieniu do własnych przeżyć Prelegenta, w tym szczególnie do Jego własnego dążenia do polskości. Była to prawdziwa i wspaniała lekcja patriotyzmu.

Po III wykładzie im. Oskara Haleckiego – od lewej: mgr inż. Jan Serafin, dr Joanna Jabłońska, Ambasador RP dr Andrzej Kurnicki, Pan Bernard Margueritte, dr inż. Aleksander M. Jabłoński, Bożena Serafin, Hanna Kępka, inż. Krzysztof Grabkowski, Małgorzata i Zbigniew Chmurowie.

W wykładach wzięło udział ok. 260 słuchaczy reprezentujących różne kręgi, zwłaszcza Kanadyjczyków wywodzących się z krajów Europy środkowo-wschodniej m.in. Polaków, Ukraińców i Węgrów. Byli też obecni przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na czele z JE dr Andrzejem Kurnickim, Ambasadorem RP w Kanadzie, Mikołajem A. Cholewiczem, I Sekretarzem i Zbigniewem Chmurą, Radcą Ambasady RP w Kanadzie, pracownicy rządu federalnego Kanady oraz również przedstawiciele środowisk akademickich stolicy Kanady. Po wykładzie odbyła się ożywiona dyskusja obejmująca cały zestaw zagadnień związanych głównie z tematem wykładu.

Wykłady ottawskie są dostępne na koncie youtube naszego Instytutu oraz portalu www.TVinterPOLONIA.com, założonym kilka lat temu przez Polską Jedność Narodową (The Polish National Unity), w dziale Aktualności.

Cały opis wydarzenia wraz z wieloma fotografiami znajduje się w Komunikacie #6.

Po wykładzie w parafii św. Jacka Odrowąża – od lewej: Hanna Kępka, O. Krzysztof Tarwacki, OMI, inż. Krzysztof Grabkowski, Amb. RP dr Andrzej Kurnicki, Pan Bernard Margueritte, dr inż. A. Maciej Jabłoński, Bożena Serafin, mgr inż. Jan Serafin, O. Proboszcz dr Tomasz Krzesik, OMI.