Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

otrzymał Złoty Medal Wojska Polskiego

nadany przez Ministra Obrony Narodowej RP

podczas uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych

w Ambasadzie RP w Ottawie

Szanowni Państwo Członkowie i Przyjaciele

Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Z wielką radością informujemy, że 26 II 2022 w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie podczas uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych wręczono odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej RP, Mariusza Błaszczaka. W pierwszej części uroczystości przemówienie z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych wygłosił Pan Ambasador RP, dr Andrzej Kurnicki.  Aktu wręczenia odznaczeń: Medalu za Zasługi dla Obronności Kraju dla Ambasadora dr Andrzeja Kurnickiego oraz Złotych Medali Wojska Polskiego dla Pana Piotra Jakubiaka, b. członka Solidarności Sandomierskiej i dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego, Prezesa Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, dokonał Pan Komandor Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP w Kanadzie. Złoty Medal Wojska Polskiego może być przyznany osobom, które aktywnie wspierały na arenie międzynarodowej pokojową działalność Wojska Polskiego, lub przyczyniły się do popularyzacji dziejów i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej. Złoty Medal Wojska Polskiego jest medalem przyznawanym cudzoziemcom i obywatelom polskim zamieszkałym poza granicami Polski przez Ministra Obrony Narodowej RP.

W uroczystości wzięli udział członkowie polskiego Korpusu Dyplomatycznego i Konsularnego: Ambasador RP dr Andrzej Kurnicki z Małżonką, Pan Komandor Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP z Małżonką, Radca Ambasady RP Pan Krzysztof Lewandowski z Małżonką, I Sekretarz Ambasady RP Pani Karolina Willmann-Duralska, Pan Konsul RP Sebastian Szyszczyński, przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, oraz grono przyjaciół odznaczonych z Polonii.

Pan Komandor Krzysztof Książek przedstawił sylwetki odznaczonych, w tym ich działalność rozsławiającą Wojsko Polskie w Kanadzie. Następnie zabierali głos kolejno wszyscy odznaczeni. Dr inż. Aleksander M. Jabłoński podziękował za odznaczenie wspominając m.in. walkę przedstawicieli swojej rodziny w formacjach Armii Krajowej (AK) (kadrowych oddziałach Kedywu Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej) Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), oraz ich udział w drugiej konspiracji po 1945 w walce sowieckim okupantem i komunistyczną władzą m.in. w Ruchu Obrony Armii Krajowej (ROAK).

W imieniu swoim własnym i Zarządu Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, składamy naszemu Prezesowi najserdeczniejsze gratulacje z powodu tak zaszczytnego odznaczenia.

Hanna Kępka, B.A.

Sekretarz

Krzysztof Grabkowski, B.A.Sc. (Eng.), P.Eng.

Vice-Prezes

Oskar Halecki Institute in Canada

Ottawa, 3 III 2022

Wręczenie Złotych Medali Wojska Polskiego dla Piotra Jakubiaka i dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego przez Komandora Krzysztofa Książka, Attaché Obrony RP w Kanadzie

 (Fot. Anna Minkiewicz-Janda).

Podziękowanie Aleksandra Macieja Jabłońskiego po dekoracji,

w tle wizerunki rtm. Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikównej ,,Inki”

(Fot. Danuta Tardif).

Pan Komandor Krzysztof Książek z odznaczonymi (od lewej Aleksander Maciej Jabłoński, Ambasador RP dr Andrzej Kurnicki, Piotr Jakubiak) (Fot. Danuta Tardif).

Komandor Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP, Ambasador RP dr Andrzej Kurnicki,

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński (Fot. Danuta Tardif).