KONKURS NORWIDOWSKI

dla Młodzieży Polonijnej (od 14 – 19 lat) z okazji

ROKU NORWIDA W 200. ROCZNICĘ

URODZIN WIELKIEGO POETY (1821 – 2021)

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie przy współpracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kanadzie, Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego ogłasza Konkurs Norwidowski dla młodzieży polonijnej w wieku od 14 -19 lat w trzech kategoriach prac konkursowych:


1. eseju/wypracowania,

2. podcastu – filmiku (max. ok. 4-6 minut)

3. pracy graficzno-malarskiej.

Każdy uczestnik/uczestniczka konkursu ma do wyboru jeden z następujących 5 tematów opartych na utworach Cyprian Kamila Norwida, poety, który jest nazywany czwartym wieszczem po Adamie Mickiewiczu, Juliuszu Słowackim i Zygmuncie Krasińskim.

Temat 1

Przedstaw Norwidowską wizję Polski zawartą w wierszu ,,Fortepian Szopena”.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ -chopina.pdf

Temat 2

Norwidowskie posłannictwo sztuki na przykładzie poematu ,,Promethidion”.

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/promethidion.pdf

Temat 3

Przełóż na język obrazu wiersz ,,Moja piosnka” lub wiersz

 ,,W Weronie”.

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/moja-piosnka.html

https://poezja.org/wz/Norwid_Cyprian_Kamil/7353/W_Weronie

Temat 4

Jakie odniesienie znajdziesz do współczesnych wydarzeń w kraju, w którym żyjesz w wierszu ,,Wspomnienie wioski”?

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37076-cyprian-kamil-norwid-wspomnienie-wioski.html

Temat 5

Określ i rozwiń pojęcia Bóg, człowiek i ludzkość zawarte w wierszu ,,Modlitwa” i w pierwszym fragmencie utworu ,,Rzecz

o wolności słowa” (z ,,Vade-mecum” )

https://literat.ug.edu.pl/cnwybor/019.htm

https://pl.wikisource.org/wiki/Rzecz_o_wolno%C5%9Bci_s%C5%82owa

TERMIN I FORMAT NADSYŁANIA PRAC

28 października 2021

Wszystkie prace powinny zawierać imię i nazwisko wykonawcy, jego podpis, klasę, nazwę szkoły (w przypadku uczniów polskich szkół), adres pocztowy, e-mail oraz telefon. Prosimy również o podanie nazwiska nauczyciela lub osoby prowadzącej zajęcie szkolne w domu.

Kategoria 1

Esej/wypracowanie w formacie PDF lub MSWord

Kategoria 2

Podcast – filmik (dla odtworzenia na PC) – np. recytacja przez uczestnika wybranego wiersza Norwida – w formacie MP4

Kategoria 3

Image pracy graficznej lub malarskiej w formacie JPG z podpisem autora

Prace należy nadsyłać na adres e-mail biura Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego: serafin3727@rogers.com

Mrs. Bożena Serafin

Oskar Halecki Institute in Canada

108 Gladecrest Court

Ottawa, ON K2H 9J6

Canada

Prace będą ocenione przez jury w następującym składzie:

  • Prof. dr hab. Kazimierz Braun
  • Mgr Maria Berwid-Gawalewicz
  • Mgr inż. arch. Maria Kępka
  • Mgr Teresa Szramek
  • Prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński (ex-officio)

Przewidziane są nagrody we wszystkich trzech kategoriach.

ROZDANIE NAGRÓD W AMBASADZIE RP W OTTAWIE planowane jest w sobotę 20 listopada 2021 i będzie połączone z Wieczorem Norwidowskim przygotowywanym przez Teatr Słowa im. Mieczysława Kotlarczyka w Ottawie.


KONKURS – Plakat
KONKURS – Zasady

Z poważaniem,

Prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński – Prezes

Hanna Kępka, B.A. – Sekretarz Generalny

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Tel: (613) 820-1616

Ottawa, Ontario

24 sierpnia 2021


Organizatorzy:
Prof. dr hab. Kazimierz Braun – “CYPRIAN NORWID – WCZORAJ I DZIŚ W dwustulecie urodzin poety”
Wykład wygłoszony 27 lutego, 2021