Zarząd

INSTYTUT NAUKOWY IM. OSKARA HALECKIEGO W KANADZIE

Veritas et Ratio

 

PATRON INSTYTUTU

Prof. dr hab. Oskar Halecki
*1891, Wiedeń, Austro-Węgry (Wien, Österreich-Ungarn)
†1973, White Plains, New York, USA

 

HONOROWI CZŁONKOWIE 

Prof. dr Maria Łoś-Podgórecka (2014)

Professor Thaddeus Gromada, Ph.D. (2015)

 

ZARZĄD 2018-2021

Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng. -Prezes

Krzysztof Grabkowski, B.A.Sc. (Eng.), P.Eng. – Wice-prezes

Hanna Kępka, B.A., B.L.S.- Sekretarz Generalny

Mgr Anna Minkiewicz– Skarbnik

Prof. dr med. Stanisław Dubiski – St. Doradca

Mgr inż. arch. Renata Jentys, M.Arch. – Z-ca Skarbnika

Mgr Małgorzata Karepin-Miętus –Website Administrator

Capt Peter Mietus, B.A.Sc. (Eng.) – Liaison z Młodzieżą

Bożena Serafin – Kierownik Biura Instytutu

 

KOMISJA STATUTOWA

Mgr Maria J. Danielak, MA

Prof. dr med. Stanisław Dubiski

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński, P.Eng.

Mgr inż. arch. Renata Jentys, MArch

Dr inż. Kamil Stefański, P.Eng.

 

KOMISJA REWIZYJNA

Mgr inż. Jan Serafin M.Sc. (Eng.)

Mgr Dorota Lipień, MBA