Organizacja Friends of the Canadian War Museum zaprasza na forum pod tytułem:

The Gouzenko Affair – the Start of the Cold War
Prezentowane przez Andrew Kavchak

Czwartek, 21 marca 2019
Atelier „C” i “D”
Canadian War Museum, 1 Vimy Place, Ottawa

Prezentacja: 1:30 pm
Poczęstunek: 2:30 pm

Cena: Dobrowolne datki przyjmowane będą w gotówce i czekach przy wejściu. Rachunki będą wydawane.

RSVP: do czwartku, 14 marca 2019

Jeśli chcą Państwo uczestniczyć, proszę zadzwonić pod numer Biura Organizacji Friends of the Canadian War Museum 819.776.8618 lub poprzez email  fcwm-amcg@friends-amis.org

Więcej informacji znajduje się w załączniku.