Przed zakończeniem swojej misji 31 III 2022 jako Ambasadora RP w Kanadzie

dr Andrzej Kurnicki udzielił wywiadu o znaczeniu dr Zbigniewa Brzezińskiego w historii USA.

Wywiad został przygotowany na podstawie wygłoszonego przez niego wykładu p.t.

The Legacy of Dr. Zbigniew Brzeziński podczas the 4th Oskar Halecki Memorial Lecture,

25 II 2022.

Zapraszamy do wysłuchania!

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński

Prezes

Oskar Halecki Institute in Canada