Por. inż. arch. Roman Stankiewicz (1911-1984)

Urodził się 5 września 1911 we Lwowie. Zmarł 6 sierpnia 1984 w Ottawie, Ontario, Kanada i jest pochowany na Notre-Dame Cemetary w Ottawie. Weteran II wojny światowej. Inżynier architekt, między innymi autor projektu kościoła św. Jacka w Ottawie.

Wykształcenie

Rozpoczął przed wojną studia architektoniczne na Politechnice Lwowskiej, a ukończył je po demobilizacji w 1946, w Polskiej Szkole Architektury na University of Liverpool.

Działalność przedwojenna

Losy nieznane.

Losy wojenne

Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939, między innymi w obronie Lwowa. Przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił w 1940 do Samodzielniej Brygady Strzelców Karpackich, po czym służył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Wziął udział w walkach pod Tobrukiem w 1941 oraz w kampanii włoskiej walcząc pod Anconą i Gazalą. Został zdemobilizowany w Anglii.

Po wojnie

Anglia

Po ukończeniu studiów pracował jako architekt w biurach projektów w Manchester i w Liverpool.

Kanada

Wyemigrował do Kanady w 1955. Podjął pracę w Federal Department of Public Works. Zaprojektował wiele obiektów publicznych w całej Kanadzie. Od 1966 został przeniesiony do Federal Department of Transport, gdzie projektował obiekty związane z portami lotniczymi (szczególnie wieże kontrolne lotnisk). W czasie wolnym malował i projektował. Do najpiękniejszych jego osiągnieć należy projekt i realizacja kościoła polskiego w Ottawie p.w. św. Jacka Odrowąża (1957), który ofiarował jako votum wdzięczności za uratowane życie podczas II wojny światowej.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

Za odwagę na polu walki pod Tobrukiem w 1941 r. otrzymał Krzyż Srebrny V Klasy Orderu Wojennego Virtuti Militari. Roman Stankiewicz był też odznaczony Krzyżem Walecznych.

Wnętrze polskiego kościoła św. Jacka Odrowąża gdzie miały miejsce główne uroczystości religijne 1000-lecia Milenium Polski Chrześcijańskiej w Ottawie – współczesny wystrój, inny niż w 1966 r. (fot. M. Goraj)

Publikacje

Nieznane.

Rodzina

Mieszkał z rodziną w Ottawie. Żoną arch. Romana Stankiewicza była Zofia z d. Brończyk, która spoczywa razem z nim w grobie na cmentarzu Notre-Dame w Ottawie.

Bibliografia

Jabłoński, Aleksander Maciej, Uroczyste upamiętnienie zasłużonych Polaków na cmentarzu Notre-Dame w Ottawie z okazji 77-ej rocznicy wybuchu II wojny światowej (inwazji Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej na Polskę), 18.09.2016.

https://www.swjacek.ca/ widziane 22.08.2017.

/HK/

 

Pobierz biogram w PDF