Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego wspólnie ze Spotkaniami Dyskusyjnymi – Montreal urządził 3 lipca 2021 wykład ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, KUL p.t. „Aktualność przesłania Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Wykład miał miejsce z okazji przygotowań do beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, którego postać odcisnęła nieprzemijający ślad na współczesnej historii Polski i Kościoła Polskiego Powszechnego.

Poniżek podajemy dwa linki do youtube z dwoma częściami tego wykładu oraz ważną wypowiedzią Jego Ekscelencji dr Andrzeja Kurnickiego, Ambasadora RP w Kanadzie. Linki będą również zamieszczone na website www.halecki.org i na TVinterPOLONIA.com.

część 1 – https://youtu.be/dZfytS0w57

część 2 – https://www.youtube.com/watch?v=XrHOw3q24lI

POLECAMY PRZED WIELKIM WYDARZENIEM UROCZYSTOŚCIĄ BEATYFIKACJI SŁUG BOŻYCH KS. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO (Prymasa Tysiąclecia) i MATKI RÓŻY CZACKIEJ (ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża i twórczyni dzieła – Zakładu dla Niewidomych w Laskach)

Linki do ważnych materiałów:

https://www.youtube.com/watch?v=za_Qtk1Jv4w Wykład ks. dr Andrzeja Gałka, krajowego
duszpasterza niewidomych, rektor kościoła św. Marcina w Warszawie

PS. Ks. Kardynał Wyszyński pochodził z niezamożnej szlachty mazowieckiej,
a Matka Róża Czacka z zamożnej rodziny kresowej (h. Świnka). Herby zamieszczamy poniżej.