Ś†P

mgr inż.  Andrzej Dołęga Ossowski

*13 X 1945 Kraków    12 I 2021 Kraków

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 stycznia 2021 zmarł nagle w Krakowie, nasz wierny przyjaciel i wielki patriota Andrzej Dołęga Ossowski. Andrzej Ossowski był absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego i Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pochodził z zasłużonej dla Polski rodziny, sięgającej swymi korzeniami czasów rycerskich i pieczętującej się herbem Dołęga. Jego przodkowie zasiadali w Sejmie Wielkim Czteroletnim.

Andrzej był pracownikiem naukowym i nauczycielem akademickim na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej i Wyższej Szkole Biznesu im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej. Od młodzieńczych lat działał w harcerstwie. Był publicystą i dziennikarzem społecznikiem, pracującym dla redakcji Tygodnika Studenckiego Politechnik w Krakowie.

Był jednym ze współzałożycieli struktur NSZZ ,,Solidarność” na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, w którym działał w latach 1980-2004. Redagował ,,Biuletyn Informacyjny” Solidarność, a także zaangażował się w druk prasy podziemnej i jej kolportaż. W Wolnej Polsce działał w wielu stowarzyszeniach. Był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego (1999-2002) i uczestniczył w pracach sejmowej komisji ds. nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Od 2011 był wiodącym członkiem Krakowskiego Klubu ,,Gazety Polskiej” im. Janusza Kurtyki, a od 2014 członkiem jego zarządu i długoletnim sekretarzem. Był jednym ze współzałożycieli Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego w Krakowie (AKO-Kraków).

W latach 2017-2020 był prezesem Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Premiera Pála Telekiego w Krakowie i wiceprzewodniczącym Komitetu Honorowego Budowy tego pomnika. Pomnik powstał i znajduje się przy ul. Rajskiej przy budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Współpracował z wieloma instytucjami łącznie z Instytutem Pamięci Narodowej i był niestrudzonym działaczem na rzecz wolnej i Niepodległej Ojczyzny.

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie stracił w Nim Przyjaciela i współpracownika. Był człowiekiem wielkiego serca i niezwykle życzliwym dla wszystkich. Kraków i Polska straciła wielkiego patriotę.

Andrzej Dołęga Ossowski był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Żegnamy Ciebie Andrzeju, nasz wierny Przyjacielu!

Niech dobry Bóg przyjmie Ciebie do swego Królestwa.

Cześć Jego Pamięci!

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, prezes

z Zarządem Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia i żalu.

Herb polski – Dołęga

Pogrzeb Andrzeja Dołęgi Ossowskiego odbędzie się 19 stycznia 2021 r. o godz. 9:40 na cmentarzu Batowickim w Krakowie.