Jego Ekscelencja Ambasador RP, dr Andrzej Kurnicki wygłosił specjalne przesłanie do uczestników Zebrania Walnego za 2019 rok, które odbyło się via Zoom dnia 6 czerwca 2020, w którym podkreślił zasługi Instytutu dla wzmocnienia i tożsamości narodowej wśród Polonii, pielęgnowania polskiej wiedzy historycznej i współpracy z innymi Kanadyjczykami pochodzącymi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

W szczególnie przystępny sposób omówił też główne zagadnienia myśli historycznej patrona Instytutu, Profesora Oskara Haleckiego i jej wpływ na obecny stan nowych koncepcji dot. Europy Środkowo-Wschodniej jak np. koncepcja Trójmorza, czy na doktrynę polityki wschodniej Stanów Zjednoczonych opracowaną przez Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę d/s bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Jimmy’ego Cartera.

Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Ambasadorowi za to wyróżnienie.

Link do przemówienia Pana Ambasadora jest podany poniżej.