W ostatnich dniach podczas Konferencji Polska Wielki Projekt 2019 w Warszawie przyznawano Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Tegorocznym Laureatem tej Nagrody został Profesor dr hab. Andrzej Nowak, wybitny historyk, twórca krakowskich ,,Arcanów”, jeden z najwybitniejszych intelektualistów polskich. Pan Prezes Jarosław Kaczyński wręczył ją osobiście Panu Profesorowi Andrzejowi Nowakowi.

 

„Nagrodę im. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w roku 2019 za dzieła historyczne o walorach wybitnych dzieł literackich, ukazywanie Polakom najgłębszej korzeni historii i bezustanne wskazywanie ideału niepodległości otrzymuje historyk, publicysta, sowietolog, znawca stosunków polsko-rosyjskich prof. Andrzej Nowak.”

 

Link z wypowiedzią J. Kaczyńskiego podany przez portal Wpolitycehttps://wpolityce.pl/polityka/450213-cieple-slowa-prezesa-kaczynskiego-o-prof-nowaku

oraz kolejny artykuł: https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/450198-prof-nowak-laureatem-nagrody-im-l-kaczynskiego

 

 

Pan Prof. dr hab. Andrzej Nowak jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Polskiej Akademii Nauk, a obecnie pracuje nad wielotomowym dziełem: ,,Dzieje Polski”.

 

Pan Profesor Andrzej Nowak, który jest członkiem Rady Programowej Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie od 2015 także ostatnio przyjął pełnienie tej funkcji na obecną, trzyletnią kadencję. Profesor Andrzej Nowak przybył do Kanady w 2014 roku na zaproszenie naszego Instytutu i wygłosił The 1st Oskar Halecki Lecture w Ottawie pt. Western Appeasement and its Eastern European Victims: from World War One to World War Three oraz trzy wykłady w jęz. polskim w Ottawie, Montrealu i w Toronto.

 

Składamy serdeczne gratulacje Panu Profesorowi Andrzejowi Nowakowi i życzymy dalszych sukcesów w Jego wspaniałej pracy dla dobra nas wszystkich zgodnie z hasłem Pro Deo et Patria!

 

Z poważaniem,

 

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

prezes