Prof. dr inż. Tadeusz August Kwaśniewski (1951 – 2018)

Urodził się 23 grudnia 1951 w Szczecinie. Zmarł 5 lutego 2018 w Ottawie. Wybitny inżynier elektronik, długoletni profesor na Wydziale Inżynierii Elektrycznej, Carleton University w Ottawie. Należał do pokolenia Solidarności i przybył do Kanady w 1981. Był człowiekiem serdecznym, otwartym i lubianym, także przez swoich studentów i wychowanków.

Wykształcenie

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej (PW), w 1974 (mgr inż.) oraz studia doktoranckie w dziedzinie inzynierii nuklearnej w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku pod Warszawą (doktor nauk technicznych).

W Polsce

W latach 1974 – 1981 pracował jako adiunkt w Instytucie Badań Jądowych w Świerku.

W Austrii

W okresie Solidarności, przez Austrię, przybył do Kanady. W Austrii pracował w VOEST Company w Linzu.

Na emigracji w Kanadzie

Po przybyciu do Kanady pracował jako nauczyciel akademicki w Lakehead University w Thunder Bay, a od 1985 na Carleton University w Ottawie. W 1994 otrzymał najwyższą promocję profesorską – Full Professor, Department of Electronic Engineering, Carleton University.

Byl znanym ekspertem w:  High-Speed Serial Data Communications (Clock and Data recovery Circuitry

Transmission and Receiving End Equalization and Serializer / Deserializer Circuitry);

Frequency Synthesis (PLL and DLL Building Blocks VCO);

Implementation of Dedicated DSP Blocks.

Laczac dzialalnosc naukowa z jej praktycznymi zastosowaniami, byl konsultantem znanych kanadyjskich firm, takich jak Mitel, Nortel Networks, Newbridge, PMC-Sierra i Altera Canada.

Organizacje profesjonalne i publikacje

Członek Związku Inżynierów w prowincji Quebec i Institute for Electronics and Electrical Engineering (IEEE).

Był promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich, oraz autorem i wspólautorem ponad 130 artykułów i publikacji w dziedzinie inżynierii nuklearnej, elektrycznej i elektroniki. Posiadł też 20 U.S. Patents w dziedzinie elektroniki.

Obszerna lista jego publikacji naukowych jest dostepna na stronie internetowej Carleton University: http://www.doe.carleton.ca/~tak/publications.html

Prof. Tadeusz Kwaśniewski był dlugoletnim członkiem Oddziału Ottawskiego, Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie. W 2014 został członkiem-założycielem Oskar Halecki Institute in Canada (Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego) i jego pierwszej Rady Programowej (2014-2017). Wspierał zawsze wszelkie działania w trudnym okresie dla Instytutu.

Rodzina

Pozostawił żonę Elżbietę, brata Ryszarda (w Ottawie) i siostrę Marię z rodziną w Polsce. Był wiernym przyjacielem i nieocenionym towarzyszem dyskusji na wiele tematów zarówno współczesnych jak i historycznych, nurtujących polskie kręgi intelektualne w Kanadzie. Kochał życie i ludzi.

Zostal pochowany w Warszawie, na Cmentarzu Komunalnym Pólnocnym.

Bibliografia

Prof. dr inż. Tadeusz August Kwaśniewski na Sympozjum z okazji 50-lecia powstania Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie, pażdziernik 1993 (fot. z archiwum prywatnego dr inż. Aleksandra Macieja Jabłońskiego).

Aleksander Maciej Jabłoński – Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Auguście Kwaśniewskim – manuskrypt, luty 2018

http://www.doe.carleton.ca/~tak/index.html

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,421545,Tadeusz-Kwa%C5%9Bniewski-nekrolog.html

Pobierz biogram w PDF