Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami wykorzystanymi podczas prezentacji pierwszego mini-wykładu z serii ,,Na Polu Chwały w wojnie polsko-boszewickiej 1919-1920″ wygłoszonego w dniu 20 sierpnia 2020 via Zoom przez Prezesa Aleksandra Macieja Jabłońskiego. Dotyczył on Ks. kapelana mjr Ignacego Skorupki (1893 – 1920) – jako Bohatera Bitwy Warszawskiej.