Szanowni Członkowie i Przyjaciele Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie,
Szanowni Państwo,

Od 24 lutego 2022 rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Atak militarny obejmuje kilka kierunków i jest skierowany na zajęcie głównych centrów Ukrainy jak Kijów, Charków czy Mariumpol.
Atak obejmuje także bombardowania. Trwają ciężkie walki, które powodują również straty wśród
ludności cywilnej. Rozpoczął się exodus uchodźców na skalę nieznaną w Europie od czasów ostatniej wojny światowej. Polska, Węgry, Słowacja, Rumunia i Mołdowa przyjmuję tysiące uchodźców dziennie. Konieczne jest również nasze wsparcie i pomoc finansowa dla nich.

Przesyłam w załączeniu listę organizacji prowadzących pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy. Równocześnie moźna też przesyłać bezpośrednio datki za pomocą e-transfer do nas na adres naszego Skarbnika Pani Anny Minkiewicz-Jandy: aminkiewicz.janda@gmail.com . Środki te będą w całości przekazywane do Fundacji Charytatywnej Kongresu Polonii Kanadyjskiej jako dar ze strony Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego dla cierpiącej ludności Ukrainy i jej uchodźców (z podaniem nazwisk wszystkich darczyńców).

Pamiętamy okupację niemiecką i sowiecką Polski i ogromne straty poniesione przez nasz naród. Nie możemy być obojętni. Obecna wojna stanowi istotne zagrożenie dla pokoju w Europie i na świecie.

Wspomóżny Ukrainę w jej walce o wolność, o godność i nasze wspólne wartości. Apel ten obejmuje członków Instytutu zamieszkałych w Kanadzie.

Z poważaniem,

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński
Prezes
Oskar Halecki Institute in Canada


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją w Ukrainie przekazujemy specjalne oświadczenie Ambasadora RP Andrzeja Kurnickiego, zachęcające wszystkie osoby, w tym przede wszystkim organizacje polonijne w Kanadzie, do wsparcia Ukrainy w walce z rosyjskim agresorem:

Przekazujemy Państwu także informację na temat strony koordynującej pomoc dla Ukrainy oraz listę organizacji w Polsce, które zajmują się zbieraniem pomocy (w różnej postaci) dla walczącej Ukrainy:


Oficjalnym miejscem w sieci, gdzie koordynowane są działania na rzecz Ukrainy jest strona https://pomagamukrainie.gov.pl/

𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮 𝗔𝗸𝗰𝗷𝗮 𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗻𝗮
Zbiórka na pomoc bezpośrednią (żywność i inne formy wsparcia) dla ludzi, którzy muszą uciekać ze swoich domów. Wsparcie obejmie osoby poszkodowane w wyniku konfliktu, włączając w to przemieszczających się wewnątrz kraju oraz uchodźczynie i uchodźców przyjeżdżających do Polski.
https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗶 𝗖𝘇𝗲𝗿𝘄𝗼𝗻𝘆 𝗞𝗿𝘇𝘆𝘇̇
Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb.
https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

𝗨𝗻𝗶𝗰𝗲𝗳
Zebrane środki przekazane zostaną na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych.
https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy

𝗦𝘁𝗼𝘄𝗮𝗿𝘇𝘆𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗦𝗢𝗦 𝗪𝗶𝗼𝘀𝗸𝗶 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗰𝗶𝗲̨𝗰𝗲 𝘄 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗰𝗲
Pomoc zbiórka na dla opuszczonych dzieci i rodzin zastępczych w Ukrainie.
https://pomagam3.wioskisos.org/?utm_source=mainweb

𝗖𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗮
Zbiórka środków na o zaopatrzenie potrzebujących w żywność, środki higieniczne, ale także zapewnienie konkretnej pomocy materialnej: zakup koców, śpiworów, materaców czy kuchni polowych. Potrzebna jest także pomoc psychologiczna.
https://caritas.pl/ukraina/