Wystąpienia
Jego Ekscelencji dr Andrzeja Kurnickiego, Ambasadora RP w Kanadzie
i Komandora Kryzsztofa Książka, Attaché Obrony RP w Kanadzie
z okazji 103. rocznicy odzyskania Niepodległości (1918 – 2021)

https://youtu.be/ClXoQ7KKBlo
____________________________________________________________Szanowni Państwo,

(…) Dzień ten świętujemy wszyscy jako rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli i zmagań wielu pokoleń naszych przodków. W tym trudnym okresie, jak zawsze, Polonia kanadyjska wspierała swą polską Ojczyznę. Nie szczędziła krwi swoich synów walczących o wyzwolenie ziem polskich w czasie I wojny światowej w oddziałach Armii Generała Hallera oraz w szeregach alianckich sil zbrojnych w czasie II wojny światowej. Wspierała polskie dążenia do odzyskania pełnej suwerenności. Dzisiaj Polska jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, wnosi istotny wkład w umocnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Osiągnęliśmy to także dzięki wsparciu Polonii.

Cieszę się, że mimo upływu lat pielęgnujecie Państwo w swoich domach i rodzinach polskie wartości i tradycje, wpajacie je młodym pokoleniom polskiej społeczności w Ottawie i w całej Kanadzie.

Przyjmijcie Państwo z okazji naszego wspólnego Święta najlepsze życzenia i pozdrowienia.

Sebastian Szyszczynski

Konsul RP

Ambasada RP w Ottawie

https://www.gov.pl/canada-en