Mirosława (Mira) z Szajdewiczów Gawalewicz (1931 – 1992)

Urodziła się 10 lutego 1931 w Warszawie. Zmarła w 1992 w Ottawie. Działaczka polonijna

i wolontariuszka, czynnie i z oddaniem zaangażowana w pomoc polskim emigrantom z okresu Solidarności i stanu wojennego w latach 1981-1984. Odznaczona najwyższym kanadyjskim odznaczeniem Orderem Kanady pierwszego stopnia (czyli tzw. Kawaler – Member of Order of Canada).

 

Przed i podczas wojny

Dzieciństwo spędziła w rodzinnej Warszawie, gdzie również przeżyła czas okupacji hitlerowskiej.

 

Wykształcenie i pobyt w Wielkiej Brytanii

W 1948 zdołała wyjechać  wraz z matką z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła gimnazjum, a następnie półwyższe studia hotelarskie (Hotel Management).  W 1952 wyszła

za mąż za inż. arch. Witolda Gawalewicza, pochodzącego ze Lwowa.

Kanada

W 1960 wyemigrowała do Kanady, z mężem Witoldem i córką. Początkowo zamieszkali w Montrealu, gdzie urodził się syn, a następnie, od 1966, w Ottawie. Tu rozpoczęla pracę społeczną, która trwała przez ponad 20 lat.  W 1967 wstąpiła do Federacji Polek w Kanadzie, gdzie wkrótce została przewodniczacą Ogniwa numer 8 w Ottawie. W 1972 została wiceprzewodniczącą Okręgu Ottawskiego Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), a w latach 1977 – 1986 pełniła urząd prezesa Okręgu KPK w Ottawie.

W latach 1979 – 1986, była członkiem Advisory Council on Multiculturalism and Citizenship i uczestniczyła w pracach jego wielu sekcji.

 

Wkrótce po powstaniu Solidarności w 1980, zorganizowała Fundusz Pomocy Polsce, a wraz z dr Rafałem Wierzbickim, Komitet Lekarzy i Farmaceutów w Ottawie. Do prac tego komitetu włączyli się nie tylko polscy lekarze i farmaceuci, ale także lekarze kanadyjscy (m.in. dr William Keon).  Komitet organizował transport do Polski sprzętu medycznego, strzykawek jednorazowych i leków potrzebnych w nagłych wypadlkach. Wartość tych darów, przekazywanych za pośrednictwem Komitetu Charytatywnego Episkopatu Polski, oceniono na 500 tys. dolarów.

Od 1981 uczestniczyła w czynnej pomocy polskim emigrantom i uchodźcom, ścisle współpracując z federalnymi władzami kanadyjskimi. W 1983, na jej wniosek, powstało Biuro Pomocy Imigrantom przy KPK w Ottawie, finansowane przez rząd federalny, które rozpatrzyło ok. 1500 podań i wniosków o sponsorowanie. Biuro to współpracowało z KPK-Ottawa oraz z Kołem Nr 8 SPK w Ottawie.

W 1987 została wybrana przewodniczącą Canadian Council of Captive Nations, oraz weszła do Zarządu Głównego Family and Patient Communication Centre w Ottawie. Brała też czynny udział w działalności Canadian Citizenship Council Federation. W latach1989 – 1992 pełniła funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie.

Ostatnie trzy lata jej zycia były trudne i pełne cierpienia z powodu nieuleczalnej choroby.  Nie poddawała się jednak chorobie, wyniszczającej ją fizycznie i prowadziła dalej pracę społeczną.  Opracowała wtedy plan pomocy Polakom w Rosji. Jeszcze na krótki czas przed śmiercią odbierala telefony od polskich emigrantów, szukających wsparcia i dobrej rady.

Mira Gawalewicz była prawdziwym społecznikiem, który z poświęceniem, a także z wielką energią i determinacją pomagał innym.  Nie obawiała się trudności i podejmowała niewdzięczne zadania.  Zawsze była pełna entuzjazmu, bezinteresowna, nie szukająca rozgłosu, gościnna

i otwarta dla wszystkich.  Miała pozytywny stosunek do otaczającego ją świata i była przez to niezwykle skuteczna we wszelkich swoich działaniach. Taką pozostała w pamięci nie tylko swoich bliskich współpracowników, ale także szerszej społeczności polskiej i kanadyjskiej.

 

Rodzina

Mira i Witold posiadali dwoje dzieci, córkę – Bożenę i syna Stefana.

Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia

  • Kawaler – Member of Order of Canada
  • Award for Long Volunteer Service by Ministry of Citizenship and Culture in Ontario,

z rekomendacji Family and Patient Communication Centre, Ottawa

  • Złota Odznaka Kongresu Polonii Kanadyjskiej
  • Złoty Krzyż Zasługi od Rządu RP na Uchodźstwie

Bibliografia

Ogniwa Jednego Łańcucha.  50 Lat Federacji Polek w Kanadzie. Praca zbiorowa. Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy KPK, Toronto 2006

Mira Gawalewicz, fotografia nieznanego autora z lat 70-tych ub. wieku ( z arch. rodzinnego Bożeny Gawalewicz)

Strona internetowa: http://www.kpk-ottawa.org/fpk/karta.html#miroslawagawalewicz

 

/MJD/

© Oskar Halecki Institute in Canada 2019

Pobierz biogram w PDF