Kontakty

Dr. Aleksander Maciej Jabłoński, P. Eng. – Prezes
tel: (613) 820-616 e-mail: alexstarza@gmail.com