Kontakty

Dr. Aleksander Maciej Jabłoński, P. Eng. – Prezes
tel: (613) 820-616 e-mail: alexstarza@gmail.com

Liliana Gwizdkowska, B. Sc. – Sekretarz Generalny
tel: (819) 712-3305 e-mail: lilianagwi@gmail.com

Sławomir Bronowski, M. Sc. – Skarbnik
tel: (613) 836-3843 e-mail: bronowsk@rogers.com