Szanowni Państwo!

W sobotę 6 czerwca b.r., w godzinach 11:00 – 14:40, odbyło się Zebranie Walne 2019, poświęcone omówieniu działalności Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w ub. roku kalendarzowym i planom na najbliższy okres. Po raz pierwszy w historii Instytutu, Zebranie Walne było urządzone za pomocą elektroniczną via „zoom session”. W zebraniu wzięło udział 26 członków oraz było przedstawionych 17 form Proxy. Łącznie było 43 ważnych głosów. W chwili obecnej Instytut posiada 66 członków (w tym 12 profesorów, 10 doktorów, oraz 36 magistrów) różnych specjalności. Przewodniczącym Zebrania Walnego 2019 był Pan Inż. Krzysztof Grabkowski, wiceprezes OHI, a sekretarzem, Pani Hanna Kępka, Sekretarz Generalny. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z możliwości spotkania pomimo pandemii, korzystając z nowej technologii i z bardzo dobrego prowadzenia Zebrania przez Pana Inż. Krzysztofa Grabkowskiego. Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.

W Zebraniu Walnym uczestniczył też Pan Czesław Piasta, Naczelny Redaktor Komunikatów Ottawskich, biuletynu elektronicznego, który istnieje już od ponad 33 lat. Pan Czesław Piasta wręczył dla Instytutu dyplom Człowieka Roku – Ottawa 2020, który został wyróżniony za propagowanie historii, kultury polskiej i dziedzictwa polonijnego w Kanadzie, współpracę z innymi grupami etnicznymi. Link do uzasadnienia i do dyplomu jest przedstawiony w zał. do komunikatu.  W podziękowaniu dla Pana Redaktora Czesława Piasty, od Instytutu podkreślono, że to cenne wyróżnienie przyznane przez zasłużony dla Polonii portal prasowy, ma dla nas szczególne znaczenie i że jest dowodem, że nasza działalność jest przyjmowana bardzo życzliwie i z pozytywnym oddźwiękiem. Podkreślono również, że bez współpracy z Komunikatami Ottawskimi, nie osiągnęlibyśmy tak dobrych rezultatów, oraz że liczymy na kontynuację tej bliskiej współpracy dla dobra Polonii, Polski i Kanady.

Jego Ekscelencja Ambasador RP, dr Andrzej Kurnicki wygłosił specjalne przesłanie do uczestników Zebrania Walnego, w którym podkreślił zasługi Instytutu dla wzmocnienia i tożsamości narodowej wśród Polonii, pielęgnowania polskiej wiedzy historycznej i współpracy z innymi Kanadyjczykami pochodzącymi z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W szczególnie przystępny sposób omówił też główne zagadnienia myśli historycznej patrona Instytutu, Profesora Oskara Haleckiego i jej wpływ na obecny stan nowych koncepcji dot. Europy Środkowo-Wschodniej jak np. koncepcja Trójmorza, czy na doktrynę polityki wschodniej Stanów Zjednoczonych opracowaną przez Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę d/s bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta Jimmy’ego Cartera. Dziękujemy bardzo serdecznie Panu Ambasadorowi za to wyróżnienie. Link do przemówienia Pana Ambasadora jest podany poniżej.

Podczas Zebrania Walnego 2019 został przedstawiony zakres działalności Instytutu w ub. roku kalendarzowym – pierwszym roku II kadencji (2019-2021). Pełne sprawozdanie z działalności w roku 2019, jest dostępne w zakładce Historia (w pod-zakładce Działalność). Zarząd i inne zespoły prowadzące OHI, wybrane na obecną kadencje 2018 – 2021, są zamieszczone na naszym portalu www.halecki.org w zakładce O Nas. OHI prowadził w ub. roku, jak zwykle, wykłady i pokazy filmów. Informacje o naszych wydarzeniach są zamieszczane na bieżąco na naszym portalu.

Przedstawiono tez Wstępny Program Działalności na obecny rok 2020, który może ulec rektyfikacji wskutek pandemii koronowirusa COVID-19. Najważniejszym wydarzeniem w tym roku, będzie planowany The 4th Oskar Halecki Memorial Lecture poświęcony 100-tnej rocznicy zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920.  Podczas Zebrania Walnego wyrażono bardzo dużo pozytywnych opinii na temat zarówno form jak i rezultatów naszej działalności.

OHI uwzględni wszystkie zalecenia odpowiednich władz w sprawie wznowienia normalnych spotkań i wykładów w zależności od dalszego przebiegu pandemii.

Liczymy też na uspokojenie nastrojów w USA i pozytywny rezultat wyborów prezydenckich 2020 w Ojczyźnie. Naszymi myślami łączymy się ze wszystkimi ludźmi dobrej woli w tych obu ważnych intencjach.

Z poważaniem,

Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes

Hanna Kępka, B.A., Sekretarz Generalny

The Oskar Halecki Institute in Canada

Linki:

Nagroda Komunikatów Ottawskich – Człowieka Roku – Ottawa 2020: http://halecki.org/przyznanie-tytulu-czlowieka-roku-2020-dla-instytutu-naukowego-im-oskara-haleckiego-w-kanadzie/

List z podziękowaniem dla Pana Czesława Piasty, Redaktora Naczelnego Komunikatów Ottawskich: http://halecki.org/wp-content/uploads/2020/06/Komunikaty_Ottawskie_Podziękowanie_Człowiek_Roku_2020_FINAL.pdf

Wystąpienie Jego Ekscelencji Ambasadora RP, dr Andrzeja Kurnickiego:
https://www.youtube.com/watch?v=TLQTWU1SJv8&feature=youtu.be

Sprawozdanie z Działalności Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie za Rok 2019: http://halecki.org/wp-content/uploads/2020/06/OHI_Ottawa_PL_2019_NEW.pdf

Komunikat OHI Nr 7 – The 3rd Oskar Halecki Symposium – The Polish Defensive War of 1939 – the Outbreak of the World War II and Beyond: http://halecki.org/wp-content/uploads/2020/01/KOMUNIKAT_7.pdf

Pobierz w PDF