Ottawa, 28.09.2022

Szanowni Państwo!

Podczas Zebrania Walnego Oskar Halecki Institute in Canada za rok 2020, 12 czerwca 2021 został uchwalony wniosek o uczczeniu ofiar Stanu Wojennego z okazji 40. rocznicy jego wprowadzenia 13 grudnia 1981. Pod auspicjami Instytutu został powołany Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego. Komitet postanowił uczcić ofiary stanu wojennego przez odsłonięcie Tablicy Ofiar Stanu Wojennego w polskim kościele św. Jacka Odrowąża i w tym roku ten projekt ma by ukończony.

Podczas tej pacyfikacji 9 górników zostało zastrzelonych przez oddziały ZOMO, oddając swe młode życie za wolność Ojczyzny:

Józef Czekalski

Józef Krzysztof Giza

Joachim Gnida

Ryszard Gzik

Bogusław Kopczak

Andrzej Pełka

Jan Stawsiński

Zbigniew Wilk

Zenon Zając

23 górników zostało rannych, ale przeżyło.

Próbki ziemi z terenu kopalni ,,Wujek”, zroszonej górniczą krwią, zostały pobrane w marcu 2022 przez dwie rodziny: pp. mgr Bożenę i inż. Bernarda Burych ze Śląska Cieszyńskiego i pp. inż., inż. Martę i Jana Wojciecha Boguszów z Krakowa. Obie przesyłki z ziemią, która ma być umieszczona pod tablicą, dotarły bez uszkodzenia do Ottawy.

Podczas ostatniego pobytu w Polsce, Prezes Instytutu wraz z małżonką odwiedził Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach w kopalni ,,Wujek”.  Podczas tej wizyty, 14 sierpnia 2022 zostały złożone kwiaty od Instytutu i Polonii ottawskiej pod pomnikiem 9 górników, ofiar pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) ,,Wujek” 16 grudnia 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego.  W uroczystości uczestniczyły następujące osoby:

p. Stanisław Płatek, górnik, przew. Komitetu Strajkowego KWK ,,Wujek”, ranny podczas pacyfikacji 16 grudnia 1981, przewodniczący Związku Więźniów Politycznych Podczas Stanu Wojennego w Polsce – 1981 – 1989;

p. Antoni Gierlotka, górnik, uczestnik pacyfikacji 16 grudnia;

p. Dariusz Gieroń, górnik, przew. KZ NSZZ ,,Solidarność” KWK ,,Wujek”;

p. Mchał Cieślik, górnik, wice-przew. KZ NSZZ ,,Solidarność” KWK ,,Wujek”;

p. Michał Dzióbek, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności;

mgr inż. Bernard Bury, emerytowany nadsztygar górniczy;

mgr prawa Bożena Bury, Sekretarz Gminy Istebna, samorządowiec

dr Joanna Morawska-Jabłońska, M.D., członek OHI

dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng., prezes OHI

Następnie zwiedziliśmy ekspozycję i muzeum w Śląskiem Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Przedstawiciele uczestników strajku i pacyfikacji w 1981 byli bardzo wzruszeni zainteresowaniem ich walką o wolność podczas stanu wojennego, okazanym przez Polonię w Ottawie.

Fotografie przedstawiają kilka zdjęć ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, podczas pobrania ziemi przez pp. Martę i Jana W. Boguszów, pp. Bożenę i Bernarda Burych, oraz z uroczystości złożenia kwiatów w marcu i w sierpniu od Polonii i od Instytutu pod pomnikiem przed kopalnią KWK ,,Wujek”. Warto jest nadmienić, że Śląskie Centrum Wolności i Solidarności zostało otwarte przez Pana Prezydenta RP dr Andrzeja Dudę, 13 grudnia 2021 w 40. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego.

Opracował

Maciej Jabłoński

Pobranie ziemi z terenu Kopalni KPK ,,Wujek” w Katowicach. Na zdjęciu – Jan W. Bogusz
(Fot. M. Bogusz – 17.03.2022)
Złożenie kwiatów w imieniu Polonii Kanadyjskiej –
od lewej Bożena Bury, Bernard Bury i Dariusz Gieroń z OZ NSZZ ,,Solidarność”
(Fot. N.N. – 22.03.2022)
Inż. górnik Bernard Bury z pobraną próbką ziemi z terenu kopalni ,,Wujek”
(Fot. M. Bogusz – 17.03.2022)
Pomnik ku czci 9 Zabitych Górników przy Kopalni KWK ,,Wujek”.
Po prawej krzyż z małym drewnianym krzyżem na samej górze.
(Fot. B. Bury – 22.03.2022)
Podczas zwiedzania wystawy w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach: Stanisław Płatek, przewodniczący Komitetu Strajkowego ranny podczas pacyfikacji Kopalni ,,Wujek” 16 grudnia 1981 oraz Joanna i Maciej Jabłońscy – (Fot. D. Gieroń – 14.08.2022)
Fragment ekspozycji w Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Zdjęcie po pacyfikacji pokazuje fragment zburzonego muru kopalni i wstawiony w nim drewniany krzyż. Krzyż ten był usuwany przez władze komunistyczne, a ludzie go natychmiast wstawiali w tym samym miejscu. Krzyż ten stał się głównym elementem umieszczonym na szczycie wielometrowego krzyża, który jest główną częścią pomnika 9 Zabitych Górników z KWK ,,Wujek” (Fot. M. Jabłoński, 14.08.2022).
Antoni Gierlotka, uczestnik pacyfikacji Kopalni ,,Wujek” pokazuje pamiątki religijne wykonane przez internowanych z ,,Wujka” – (Fot. M. Jabłoński – 14.08.2022)
Maciej Jabłoński w otoczeniu organizatorów wizyty i gospodarzy, składa kwiaty od OHI i Polonii Ottawskiej pod pomnikiem ku czci 9 Zabitych Górników w Kopalni KWK ,,Wujek” –
(Fot. M. Dzióbek – 14.08.2022)
Przed pomnikiem dla uczczenia 9 Zabitych Górników w KWK ,,Wujek” od lewej
Dariusz Gieroń, przewodniczący KZ NSZZ ,,Solidarność”, Michał Cieślik, wice-przewodniczący KZ NSZZ ,,Solidarność”, Joanna i Maciej Jabłońcy, Stanisław Płatek, Bożena i Bernard Bury, Antoni Gierlotka
(Fot. M. Dzióbek-14.08.2022)
Nasza grupa z Michałem Dzióbkiem (pierwszy z prawej) ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (Fot. D. Gieroń – 14.04.2022)