W piątek, 27 maja 2022 na platformie zoom odbyło się Zebranie Walne Wyborcze 2021 (AGM 2021) Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie. W zebraniu wzięło łącznie 39 uprawnionych członków (w tym 23 bezpośrednio na platformie zoom, oraz 14 za pomocą zgłoszonych głosów proxy). Obrady były przeprowadzone zgodnie z aktualną Konstytucją OHI (Articles of Corporation) i By-Laws. Przewodniczącym Zebrania zgodnie z przepisami By-Laws został ustępujący prezes dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, a sekretarzem zebrania mgr Maria J. Danielakowa. Komisja Skrutacyjna (mgr Anna Minkiewicz-Janda) sprawdziła listę obecności, proxy i potwierdziła quorum. Podczas zebrania przedstawiono Sprawozdanie z Działalności OHI za Rok 2021, Sprawozdanie Finansowe za Rok 2021 wraz ze Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej oraz Sprawozdanie z ostatniego Zebrania Walnego z 12 VI 2022. Sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone przez Walne Zebranie. Po przedstawieniu Listy Kandydatów przez Komisję Nominacyjną (dr inż. Kamil W. Stefański) dokonano wyboru Board of Directors (Zarządu) Instytutu i Komisji Rewizyjnej. Wybór odbył się przez aklamację, ponieważ nie zgłoszono dodatkowych Kandydatów z sali.

ZARZĄD (BOARD OF DIRECTORS)

OSKAR HALECKI INSTITUTE IN CANADA

2022-2025

Dr inż. Aleksander M. Jabłoński, P.Eng. – Prezes

Krzysztof Grabkowski, B.A. Sc. (Eng.), P.Eng. – Wice-Prezes

Vacat – Sekretarz Generalny

Mgr Anna Minkiewicz-Janda – Skarbnik

Członkowie:

Mgr inż. arch. Renata Jentys, M.Sc.Arch. (Harvard) – z-ca Skarbnika

Prof. dr Tadeusz Pierścianowski. M.B., B.S. (London) – St. Doradca

Dr inż. Emil Bros – St. Doradca

Bożena Serafin – Liaison d/s Wydawniczych

KOMISJA REWIZYJNA OHI

2022-2025

Mgr inż. Jan Serafin

Mgr Dorota Lipień

Podczas zebrania zaproponowano również skład Komisji Statutowej oraz dwie nowe komisje: Komisję Wydawniczą i Organizacyjną do dyskrecji nowo wybranego Zarządu:

KOMISJA STATUTOWA OHI

Dr inż. Kamil W. Stefański, P.Eng.

Mgr Maria J. Danielakowa

Dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, P.Eng.

KOMISJA WYDAWNICZA OHI

Mgr Wacław Jabłoński

Mgr inż. Michał Kiełb

Bożena Serafin

Nie zaproponowano składu Komisji Organizacyjnej OHI. Ostateczne powołanie tych trzech Komisji pozostaje w gestii nowo wybranego Zarządu (BOD) zgodnie z przepisami By-Laws.

Zmiany w Articles i w By-Laws zostały przedstawione w imieniu Komisji Statutowej przez dr inż. Kamila Stefańskiego. Zmiany zostały zatwierdzone jednogłośnie przez Zebranie Walne. Najważniejszymi zmianami było rozszerzenie składów Zarżądu (BOD) do maksimum 11 członków i Rady Programowej również do 11 członków oraz wprowadzenie nowej kategorii członkostwa: Category „C” – Corporate Membership.

Nowo wybrany prezes OHI przedstawił założenia Wstępnego Programu Instytutu na następną kadencję 2022-2025. Następnie odbyła się dyskusja, w której wzięli udział m.in. Pani Anna Psuty, Prezes Polskiego Instytutu Dziedzictwa i Kultury ,,Kaszuby”, Barry’s Bay, ON, Brig. Gen. (ret.) Robert Williams, Adjunct Professor, Royal Military College, Kingston, ON, Prof. dr hab. Kazimierz Brown, Professor (ret.), University of New York at Buffalo, NY, USA i Prezes Inż. Andrzej Sochaj, President, Cyclone MFG Inc., Mississauga, ON. Podkreślono znaczenie dalszej pracy nad rozwojem Instytutu, zwracając się do członków o bardziej liczne włączanie się do pracy nad realizacją przedstawionych i ambitnych zadań Instytutu. Jednym z nich jest rozpoczęcie wydawania Zeszytów Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego (Transactions of the Oskar Halecki Institute in Canada) oraz zorganizowanie nowej serii wykładowej i dyskusyjnej dot. nauki społecznej Kościoła (w tym encyklik papieskich). Stwierdzono również, że przyszłość Instytutu zależy od zaangażowania się młodszego pokolenia, współpracy z innymi organizacjami i instytucjami polskimi, kanadyjskimi i polonijnymi (jak np. Ambasada RP, Parafia św. Jacka Odrowąża w Ottawie, Polski Instytut Dziedzictwa i Kultury,,Kaszuby”, Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (oddziały – Mississauga i Ottawa), Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego czy Instytut Pamięci Narodowej).

AMJ

MJD