Szanowni Państwo!

10 kwietnia b.r. minęła 11-ta rocznica Tragedii Smoleńskiej, w której zginęła polska delegacja rządowa na czele z Prezydentem Prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką Marią oraz ostatnim Prezydentem RP na Uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, wraz z całą załogą wojskowego prezydenckiego samolotu TU-154M – razem 96 osób. W jej skład weszli dowódcy wszystkich rodzajów broni Polskich Sił Zbrojnych, przedstawiciele sfer rządowych i parlamentarnych, duchowieństwa polskiego oraz członkowie środowiska Rodzin Katyńskich.

Polska delegacja udawała się do Katynia pod Smoleńskiem, w Federacji Rosyjskiej, dla złożenia hołdu ofiarom Zbrodni Katyńskiej dokonanej na ponad 22 tysiącach polskich oficerach i członkach polskiej elity narodowej, przez Sowietów z rozkazu Stalina i Berii zatwierdzonego przez wszystkich członków Biura Politycznego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, w jej 70-tą rocznicę. Wszyscy pasażerowie TU-154M zginęli, okrywając żałobą cały naród polski wraz z Polonią. Śmierć Ich była wstrząsem dla nas wszystkich i dla całego świata. Do tej pory trwają badania nad przyczynami tej katastrofy przez Podkomisję ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem http://podkomisjasmolensk.mon.gov.pl/pl/1_51.html .  Opinia publiczna jest zaniepokojona ostatnimi doniesieniami prasowymi w sprawie prac Komisji, które zostały oficjalnie zdementowane przez MON.

Planowane w ubiegłym roku Sympozjum z okazji 80-tej Rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 10-ej Rocznicy Tragedii Smoleńskiej na Saint Paul University, nie odbyło się ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią koronowirusa COVID-19. W tym roku Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie urządził obchody online na platformie zoom.

W sobotę 10 kwietnia 2021 odbył się wykład Pana Andrew Kavchaka, wnuka ofiary Katynia, mjr Stanisława Kawczaka p.t. Overview of Katyń Massacre 1940. Uroczystość otworzył dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes OHI, sam pochodzącej z rodziny katyńskiej, który przywitał wszystkich zebranych. Po nim głos zabrał JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie. Po Jego posłaniu przez video został odegrany sygnał Wojska Polskiego – Rest Peacefully… Śpij Kolego. Po bardzo interesującym wykładzie Pana A. Kavchaka odbyła się dyskusja prowadzona przez inż. Krzysztofa Grabkowskiego, Wiceprezesa OHI.

W obchodach wzięli udział Jego Ekscelencja dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie, Attaché Obrony RP w Kanadzie, Komandor Krzysztof Książek oraz przedstawiciele Polonii na czele m.in. z p. Iwoną Malinowską, Wiceprezesem ds. Polskich Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK), p. Kazimierzem Babiarzem, Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK) i z p. Teresą Szramek, Prezesem Związku Polaków w Kanadzie (ZPwK). W obchodach wzięło udział ponad 70 uczestników na platformie zoom. Podajemy bezpośredni link do wykładu, który jest dostępny na naszym portalu internetowym www.halecki.org i na naszym youtube channel  https://www.youtube.com/channel/UCVQH6Ev07nZuqlywjSMetYw

Wykład p. Andrew Kavchaka składał się z dwóch części: omówienia historii Zbrodni Katyńskiej i związanych z nią aspektów, oraz przedstawienia wybranych przez prelegenta książek i pozycji naukowych o Katyniu, które znajdują się w jego publikacji p.t. The Katyn Massacre – An Annotated Bibliography of Books in English.

11 kwietnia o godz. 11:00 została odprawiona Msza św. za Ofiary Zbrodni Katyńskiej w 81-szą rocznicę i Tragedii Smoleńskiej w 11-tą rocznicę. Mszę św. odprawił i piękną homilię wygłosił O. Antoni Degutis, OMI, Proboszcz kościoła polskiego p.w. św. Jacka Odrowąża. W Mszy św. wzięli udział JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie z Małżonką Agatą, kmdr Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP w Kanadzie z Małżonką Barbarą oraz przedstawiciele SPK i KPK: inż. Andrzej Ruta, Prezes SPK w Kanadzie, dr Elżbieta Komsta, Prezes KPK-Ottawa i dr Jerzy Kulczycki, Prezes Koła Nr 8 SPK. Józef Semrau reprezentował poczet sztandarowy Koła Nr 8 SPK.  Na Mszy św. Był obecny również Pan Czesław Piasta, Redaktor Komunikatów Ottawskich. Ilość uczestników Mszy św. była ograniczona do 15 % ze względu na przepisy epidemiczne w prowincji Ontario. Po Mszy św. i po odprawieniu modlitw, JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP, Komandor Krzysztof Książek, Attaché Obrony RP i dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Oskar Halecki Institute in Canada, złożyli kwiaty przed tablicą Smoleńsk 2010 i Katyń 1940.

Mszę św. odprawił O. Proboszcz Antoni Degutis, OMI. Od lewej, p. Jan Grzanka, O. Proboszcz Antoni Degutis, OMI i p. Józef Semrau ze sztandarem Koła Nr 8 SPK w Ottawie.

Msza św. W 81-szą rocznicę Zbrodni Katyńskiej i w 11-tą rocznicę Tragedii Smoleńskiej w kościele polskim św. Jacka w Ottawie: od lewej, kmdr Krzysztof Książek., Attache Obrony RP w Kanadzie, z Małżonką Barbarą, JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie z Małżonką Agatą, inż. Andrzej Ruta, Prezes SPK w Kanadzie z Małżonką Barbarą.

Uroczystości Katyńskie i Smoleńskie A.D. 2021, kościół polski p.w. św. Jacka Odrowąża w Ottawie, na pierwszym planie dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie z Małżonką dr Joanną Jabłońską.

O. Proboszcz Antoni Degutis, OMI wygłasza homilię podczas uorczystej Mszy św. 11 IV 2021 (w tle widoczny p. Jan Grzanka).

Delegacja składa kwiaty pod tablicą Katyń 1940 – Smoleńsk 2010 (od prawej: Prezes A.M. Jabłoński, Ambasador A. Kurnicki, Komamdor K. Książek, O. Proboszcz A. Degutis, OMI.

Modlitwa przed pamiątkową tablicą, pod którą znajduje się ziemia z Katynia i ze Smoleńska (od lewej: Ambasador RP dr A. Kurnicki, Attaché Obrony RP kmdr K. Książek, O. Proboszcz A. Degutis, OMI, inż. K. Grabkowski, Wiceprezes OHI i Przew. Rady Parafialnej kościoła św. Jacka Odrowąża w Ottawie).

Tablica pamiątkowa dla uczczenia Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej w kościele św. Jacka Odrowąża w Ottawie, Ontario, Kanada.

Modlitwa przed pamiątkową tablicą Katyń 1940 – Smoleńsk 2010.

Organizatorzy uroczystości składają serdecznie podziękowanie Panu Czesławowi Piaście za piękne fotografie.

Łączymy się dzisiaj w modlitwie za dusze Ofiar Zbrodni Katyńskiej i Tragedii Smoleńskiej.

Naszymi myślami jesteśmy z Ojczyzną. Wierzymy, że złożona przez Nich ofiara krwi nie pójdzie nigdy na marne. Dlatego musimy zachować pamięć o polskich Bohaterach, którzy oddali swe życie za nas wszystkich, za wolną i niepodległą Polskę.

Cześć i Chwała Bohaterom!

Veritas Semper Vincit!

Hanna Kępka, B.A., General Secretary

Dr. Alexander M. Jabłonski, President

Oskar Halecki Institute in Canada


Pobierz w PDF