Szanowni Państwo!

Podana informacja dotyczy wyłącznie członków i sympatyków OHI uprawnionych do głosowania w polskich wyborach prezydenckich 2020 w Kanadzie.

W chwili obecnej trwa w Polsce, kampania przed wyborami prezydenckimi 2020, w trudnych warunkach pandemii koronowirusa COVID-19. W Kanadzie, wybory odbędą się w sobotę 27 czerwca. Wybory te są niezwykle ważne dla przyszłości Polski i również Polonii. Od nich będzie zależeć dalszy przebieg reform, przeprowadzanych po raz pierwszy od czasów zdominowanej przez komunistów Polski, za pomocą bagnetów sowieckich w 1945. Zmiany te dotyczą w szczególności:

  • finansów publicznych;
  • reformy wymiaru sprawiedliwości;
  • reformy szkolnictwa wyższego;
  • mediów publicznych;
  • administracji publicznej (w tym systemu naboru i wymiany kadr państwowych i samorządowych, w tym również w służbie dyplomatycznej i konsularnej).

Wyborcy już wpisani na listę wyborców za granicą powinni najpóźniej wczoraj otrzymać informację ze swojego konsulatu:

1) potwierdzającą ważność wpisu na listę wyborców dokonanego w maju br.

– oraz –

2) zawierającą instrukcję w sprawie możliwości głosowania osobistego i/lub korespondencyjnego w swojej obwodowej komisji wyborczej.  

W Kanadzie możliwe jest obecnie wyłącznie głosowanie korespondencyjne. 

Głosowanie korespondencyjne wymaga:

  • ważnego polskiego paszportu, 
  • wpisu na listę wyborców w obwodowej komisji wyborczej za granicą w miejscu pobytu 

– oraz obecnie –

  • zgłoszenia woli głosowania korespondencyjnego do 16 czerwca br. poprzez:http://ewybory.msz.gov.pl  lub w inny możliwy sposób (mailem, telefonicznie, listownie, osobiście, faksem).

Nie należy zwlekać z dokonaniem takiego zgłoszenia, ponieważ odbiór/doręczenie pakietu wyborczego wymaga czasu, a niedotrzymanie terminu uniemożliwi głosowanie. 

Dalsze informacje na stronach PKW: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/informacje/38196.

Nikt z nas nie powinien być obojętny. Nie możemy pozwolić na decydowanie o losie Ojczyzny przez ludzi nieodpowiedzialnych. Konieczna jest pełna mobilizacja. Apelujemy do serc i sumień nas wszystkich, w Kraju i za granicą. Od naszego udziału zależy przyszłość Ojczyzny.

Z poważaniem,

Aleksander Maciej Jabłoński

Prezes

Hanna Kępka

Sekretarz Generalny

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie