Najserdeczniejsze Życzenia z okazji

Święta Dziękczynienia Pańskiego

 

Happy Thanksgiving!

 

Bonne fetê de l’Action de grâces!

 

Przesyła

 Zarząd Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego

w Kanadzie