Działalność

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w Kanadzie wybiera na zebraniu walnym wyborczym Zarząd Instytutu (Board of Directors), który jest odpowiedzialny za działalność bieżącą. Okres kadencji zarządu trwa 3 lata. Dorocznie urządzane są zebrania walne oceniające pracę Zarządu. Zarząd może powołać do działania dodatkowe komitety robocze, jak na przykład, Komitet Statutowy (Ad-Hoc Steering Committee), którego celem jest przygotowanie różnych przepisów na podstawie zatwierdzonego Statutu (Articles of Corporation) i Przepisów Wykonawczych (By-Laws).

Zarząd Instytutu zgodnie ze Statutem powołał też Radę Programową Instytutu. Rada Programowa (Advisory Council) składa się obecnie z dziewięciu członków, wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy z Kanady, Polski i z USA. Członkowie Rady są mianowani na trzyletnią kadencję.

Odczyty / prezentacje / wykłady / spotkania czy pokazy filmów organizowane przez nasz Instytut mają miejsce najczęściej na Uniwersytecie Św. Pawła (Saint Paul University) lub w innych dostępnych miejscach. Informacje o nich można znaleźć na naszym portalu. Zawiadomienia są wysyłane do wszystkich członków oraz równiez do prasy (głównie polonijnej).

Obecnie Instytut liczy ok. 70 członków. Każdy pracujący członek, po otrzymaniu zawiadomienia z Zarządu, jest zobowiązany do opłacenia składki rocznej w wysokości $80.00. Członkowie, którzy są na emeryturze, płacą składki zmniejszone do wysokości $40.00. Wszystkie zawiadomienia wysyłane są drogą elektroniczną (również dla naszych Sympatyków i Przyjaciół).

Bieżące wydarzenia

KOMUNIKAT OHI NR 1  – 30 listopada 2014

KOMUNIKAT OHI NR 2 – 26 czerwca 2015

KOMUNIKAT OHI NR 3 – 21 września 2015

KOMUNIKAT OHI NR 4 – 21 października 2016

KOMUNIKAT OHI NR 5 – 4 listopada 2017

KOMUNIKAT OHI NR 6 – 5 października 2018

KOMUNIKAT OHI NR 7 – 2 stycznia 2020

KOMUNIKAT OHI NR 8 – 10 kwietnia 2020

KOMUNIKAT OHI NR 9 – 8 czerwca 2020

KOMUNIKAT OHI NR 10 – 24 kwietnia 2021

KOMUNIKAT OHI NR 11 – 14 sierpnia 2021

KOMUNIKAT OHI NR 12 – 11 grudnia 2021

KOMUNIKAT OHI NR 13 – 25 lutego 2022

KOMUNIKAT OHI NR 14 – 28 maja 2022

KOMUNIKAT OHI NR 15 – 28 wrzesień 2022

KOMUNIKAT OHI NR 16 – 28 grudzień 2022