Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej odbyła się Konferencja ,,Cud nad Wisłą”, zorganizowana wspólnie przez Polski Instytut Dziedzictwa i Kultury ,,Kaszuby” i Rektora Ośrodka Franciszkańskiego, O. Jana Łempickiego, OFMConv., w pięknym miejscu, w Katedrze pod Sosnami na terenie Ośrodka Franciszkańskiego nad jez. Wadsworth, Barry’s Bay, Ontario. Uroczystą Mszę św. koncelebrował O. Jacek Cydzik, CSsR, Dyrektor cetrali Radia Maryja w Kanadzie wraz z O. Janem Łempickiem. OFMConv. Wspaniałą okolicznościową homilię, nawiązującą do historycznych wydarzeń sprzed 100 lat wygłosił O. Jacek Cydzik.Ojciec Jacek Cydzik, CSsR, odprawia Mszę św. z okazji 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej na Kaszubach Ontaryjskich, 6 IX 2020 r.

Msza św. z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej na Kaszubach Ontaryjskich, 6 IX 2020 r.

Po Mszy św. odbyły się dwie prelekcje: JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP, omówił znaczenie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej 1919-1020, a dr inż. Maciej Jabłoński, prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego, przedstawił sylwetkę bohaterskiego księdza Ignacego Jana Skorupki, który zginął w bitwie pod Ossowem 14 sierpnia 1920. Na zakończenie p. Anna Psuty, Prezes Polskiego Instytutu Dziedzictwa i Kultury ,,Kaszuby”, podziękowała w imieniu organizatorów prelegentom, gościom i wszystkim uczestnikom za udział w konferencji. Ambasada RP przedstawiła też plansze z okolicznościową wystawą na 100-lecie Bitwy Warszawskiej przygotowaną przez polski MSZ. W tym wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Polonii (ok. 150 osób).

Załączamy krótki reportaż-video przygotowany przez pp. Elżbietę i Bogdana Gajewskich:

Prelekcję na temat 100-lecia Bitwy Warszawskiej wygłasza JE dr Andrzej Kurnicki, Ambasador RP w Kanadzie, Kaszuby, 6 IX 2020.

Prelekcję o bokaterskim Księdzu Ignacym Janie Skorupce wygłasza dr inż. Maciej Jabłoński, prezes Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie, Kaszuby, 6 IX 2020.

Pani Anna Psuty, prezes Polskiego Instytutu Dziedzictwa i Kultury ,,Kaszuby” w Wilnie, Ontario składa podziękowanie w imieniu organizatorów konferencji z okazji 100-lecia zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w Katedrze pod Sosnami, Ośrodek Franciszkański,

Kaszuby Ontaryjskie, 6 IX 2020.