Profesor dr hab. Oskar Halecki, Jr.
(1891 – 1973)

BIBLIOGRAFIA PRAC OSKARA HALECKIEGO (1908 – 2011) [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 2, Warszawa – Łódż, IPN 2014, s. 218-269.
kliknij na tytuł i pobierz w PDF

BIBLIOGRAFIA PRAC DOTYCZĄCYCH OSKARA HALECKIEGO [w:] Oskar Halecki i jego wizja Europy, red. Małgorzata Dąbrowska, t. 1, Warszawa – Łódź, IPN 2012, 2.245 – 248.
kliknij na tytuł i pobierz w PDF

Autor: Michał Kozłowski

Michał Kozłowski  – historyk, pracownik Wojskowego Biura Historycznego im. gen. K. Sosnkowskiego. Członek redakcji „Fronda Lux”, współpracownik Fundacji Info Ops Polska. Zajmuje się historią historiografii, służb specjalnych, problematyką polityki historycznej oraz biografistyką. Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych (m.in. „Archiwum Emigracji”, „Histmag”, „Polska Zbrojna Historia”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”,  „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowej”). 

Michał Kozłowski dostarczył nam wykonane przez siebie – bibliografie prac i prac dotyczących naszego Patrona Profesora Oskara Haleckiego.

DZIĘKUJEMY!