Szanowni Państwo

Członkowie i Przyjaciele 

Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Przesyłam Apel w sprawie próby likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie przez Radę Miejską miasta Stołecznego Warszawy pod przewodnictwem obecnego prezydenta Pana Rafała Trzaskowskiego, który równocześnie pełni funkcję wice przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Apel został wystosowany przez Pana Profesora Jana Żaryna, Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej (IDMN) im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, a został poparty przez towarzystwa i instytucje czczące również innego twórcę Polski Odrodzonej – Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Proponuje się zmianę nazwy ronda im. Romana Dmowskiego na rondo im. Praw Kobiet. Jest to prowokacja o charakterze politycznym i pozbawiona jakiejkolwiek podstawy. Próby usunięcia z przestrzeni publicznej nazw ulic czczących wybitnych Polaków czy patriotycznych formacji polskich są haniebne i reprezentują prawdziwe oblicze wszystkich tych, którzy się do tego przyczyniają. Przywołują stan zniewolenia jakiego doznawała Ojczyzna przez ponad 45 lat po 1944.

Instytut Naukowy im. Oskara Haleckiego w pełni popiera akcję rozpoczętą przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana

Paderewskiego i wzywa wszystkich swoich Członków i Przyjaciół z Polonii Kanadyjskiej jak również w Polsce i w Stanach Zjednoczonych o poparcie tej akcji i złożenie

swego podpisu we własnym imieniu oraz organizacji, które reprezentują.

Pozbawienie stolicy, miasta Warszawy, ronda imienia Romana Dmowskiego, z którego dziedzictwa czerpały i czerpią miliony Polaków zarówno w sensie historycznym jak i współczesnym jest nie tylko niezrozumiałe ale stanowi dla nas wielkie wyznanie. Potwierdza też jak niezwykłe znaczenie ma poznawanie dziedzictwa polskiej historii, polskiej kultury oraz polskiej myśli politycznej. Bez tego dziedzictwa nie istniała by współczesna Polska.

Poprzyjmy tę słuszną akcję!

Z poważaniem,

prof. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński

Prezes

Instytutu Naukowego im. Oskara Haleckiego w Kanadzie

Członek Rady Programowej

Instytutu Dziedzictw Myśli Narodowej

im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego


______________________________________________________________


Szanowni Państwo,

przesyłam Apel w sprawie próby likwidacji ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie.  

Swój podpis pod naszym Apelem, a równocześnie pod apelem wystosowanym na moje ręce przez prof. Wiesława J. Wysockiego, prezesa Instytut Józefa Piłsudskiego w Polsce Honorowego Obywatela Warszawy, można złożyć na adres: dmowski.zostaje@idmn.pl.     

Profesor Jan Żaryn
dyrektor IDMN.
Apel w sprawie próby likwidacji ronda- plik PDF