Szanowni Państwo!
Drodzy Rodacy!

W 2021 roku powstał Komitet Tablicy Ofiar Stanu Wojennego w 40. rocznicę jego wprowadzenia w Polsce przez komunistyczny reżim gen. W.  Jaruzelskiego 13 grudnia 1981. Komuniści pragnęli w ten sposób złamać walkę o wolność Ojczyzny prowadzoną przez związek zawodowy NSZZ ,,Solidarność”.  

Komitet postanowił odsłonić w kościele św. Jacka Odrowąża Pamiątkową Tablicę dla uczczenia Ofiar Stanu Wojennego 1981-1983 i wszystkich którzy walczyli o wolną Polskę w latach 1980-1989. Pod tablicą będzie umieszczona ziemia pobrana z Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) ,,Wujek” w Katowicach, gdzie oddziały ZOMO zabiły 9 górników 16 grudnia 1981.

Uroczystość odsłonięcia tablicy z udziałem JE Witolda Dzielskiego, Ambasadora RP w Kanadzie i Specjalnych Gości odbędzie się 10 grudnia 2022, po Mszy św. o godz. 17:00 w kościele p.w. św. Jacka Odrowąża, który był miejscem pomocy dla uchodźców, którzy przybywali do Ottawy w latach 80-tych.

Zwracamy się do wszystkich by wspomogli ten projekt finansowo. Mogą to być osoby indywidualne jak również organizacje społeczne. Dla otrzymania zaświadczenia podatkowego czeki prosimy wystawić na Ruebenbauer Foundation Inc. (z adnotacją Tablica 40.) przesyłając do dnia 30 X 2022, na adres:

Oskar Halecki Institute in Canada
P.O.Box 21581
Nepean RPO Crystal Beach, ON K2B 0A3

Czeki można też przekazać osobiście do każdego z członków naszego Komitetu.

Z poważaniem,

Maria J. Danielak   Krzysztof Grabkowski   Maciej Jabłoński   Zofia Jurewicz

Info: Maciej Jabłoński (613) 820-1616
lub Maria J. Danielak (613) 565-3347